W ostatnich latach wdrożono w Polsce trzy ustawy deregulacyjne. Pierwsza z nich wprowadziła między innymi możliwość składania w rozmaitych urzędach oświadczeń w miejsce dawniej wymaganych zaświadczeń, wypisów czy odpisów. W ramach drugiej zmniejszono ilość obowiązków administracyjnych i informacyjnych przedsiębiorców, trzecia z kolei zniosła konieczność uiszczenia podatku VAT małych podatników w przypadku braku zapłaty za towar lub usługę. Obecnie przygotowywany jest kolejny projekt mający na celu ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, określany jako czwarta transza deregulacyjna. Jedna z proponowanych zmian ma za zadanie zwiększenie konkurencyjności polskich portów w stosunku do zachodnioeuropejskich, poprzez wprowadzenie kategorii autoryzowanych operatorów. Będą oni mogli korzystać z bardziej dogodnych rozliczeń VAT z budżetem państwa. Projekt przewiduje też wydłużenie terminu rozliczeń VAT-u w imporcie dla tak zwanych przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej. Kolejne zmiany dotyczą drobniejszych, ale niemniej uciążliwych spraw, jak na przykład zastąpienie ryczałtem dotychczasowego sposobu rozliczania podatku dochodowego za korzystanie z służbowych samochodów do celów prywatnych oraz zwolnienie pracowników z tegoż podatku z tytułu dowozu do pracy transportem pracodawcy. W projekcie ustawy znalazł się też zapis mający pomóc rozpoczynającym działalność gospodarczą, mianowicie znoszący opłatę za zarejestrowanie się jako płatnik VAT, a w stosunku do mikroprzedsiębiorców znoszący obowiązek przesyłania danych statystycznych w pierwszym roku, za wyjątkiem wymaganych prawem unijnym.