Jest wiele sytuacji, w których trzeba pamiętać o formalnościach w Urzędzie Skarbowym. O jakich sprawach w Urzędzie Skarbowym nie można zapomnieć?

Roczne rozliczenie dochodów

Osoby, które pracują (na umowę o pracę, zlecenia lub o dzieło), pobierają emeryturę lub rentę albo prowadzą działalność muszą każdego roku rozliczyć się ze swoich dochodów z Urzędem Skarbowym. Najczęściej rozliczając się z fiskusem składamy PIT-37 lub PIT-36. Termin złożenie tych deklaracji upływa 30 kwietnia. Deklaracji rocznej nie muszą składać osoby, które w ciągu roku podatkowego osiągnęły mniejszy dochód niż kwota wolna od podatku. Wynosi ona obecnie 6600 złotych. Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i są opodatkowane na zasadzie karty podatkowej lub ryczałtem deklarację podatkową składają do 31 stycznia. Osoby te w Urzędzie Skarbowym składają druk PIT-28 lub PIT 16-A. Druk PIT można zanieść do Urzędu Skarbowego osobiście, przesłać go przez internet lub pocztą (listem poleconym). Od tego wypełnienie PIT można zlecić również Urzędowi Skarbowemu.

Dostałem/dostałam darowiznę

Nawet, gdy darowizna pochodzi o członka najbliższej rodziny, musimy o niej powiadomić Urząd Skarbowy. W przypadku darowizn fiskus stosuje skalę podatku od spadków i darowizn. Wysokość podatku zależy od stopnia pokrewieństwa pomiędzy obdarowaną osobą i darczyńcą oraz od wartości podarowanej rzeczy. Gdy osobie obdarowanej nie przysługuje zwolnienie od podatku, gdy kwota darowizny przekracza kwotę wolną od podatku (6600 złotych), w Urzędzie Skarbowym należy złożyć druk SD-Z3. Deklarację o otrzymaniu darowizny należy złożyć w ciągu 6 miesięcy. Tyle samo czasu jest na zapłacenie należnej kwoty podatku. Oczywiście, czas biegnie od dnia otrzymania darowizny.

Kredyt pod hipotekę

Osoby, które wzięły w banku kredyt pod hipotekę, także muszą złożyć wizytę w Urzędzie Skarbowym. Ustanowienie hipoteki obejmuje bowiem podatek od czynności cywilnoprawnych. Aby zapłacić należność fiskusowi, wypełniamy formularz PCC-3. Nie zawsze konieczne jest złożenie osobistej wizyty w Urzędzie Skarbowym. Niektóre banki niezbędne formalności dokonują w imieniu kredytobiorcy, wymagane jest tylko podpisanie druku i przesłanie go lub osobiste dostarczenie do urzędu. W przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych podstawą opodatkowania jest kwota wierzytelności, która jest zabezpieczana hipoteką. Podatek należy zapłacić w ciągu 14 dni od podpisania z bankiem umowy kredytowej.

Kupiłem używany samochód

Gdy kupujemy samochód od firmy lub w salonie, nie musimy płacić podatku. Płatnikiem VAT jest sprzedawca. Ale już kupując samochód od osoby prywatnej, koniecznie musimy zapłacić podatek. Transakcja ta jest bowiem objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Podstawą opodatkowania jest wartość zakupionego samochodu; podatek wynosi 2 procent wartości auta. Na zapłacenie podatku mamy 14 dni od zakupu samochodu. Musimy wypełnić deklarację PCC-3. Z podatku są zwolnieni podatnicy, którzy nabyli samochód o wartości nie przekraczającej 1 000 złotych.

Pożyczka od rodziny

Pożyczając pieniądze od rodziny, zgłośmy ten fakt w Urzędzie Skarbowym. W przypadku pożyczek pomiędzy osobami prywatnymi należy pamiętać, że obejmuje je podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek jest płatny w ciągu 14 dni od otrzymania pożyczki i wynosi 2 procent pożyczonej sumy. Gdy pożyczamy od najbliższej rodziny, niezależnie ile pożyczyliśmy, nie musimy nic płacić fiskusowi. Pieniądze muszą jednak zostać wysłane przekazem lub przelane na konto bankowe.

Gdy nie zapłacę podatku

Gdy nie zapłacimy podatku na przykład od darowizny, pamiętajmy, że w razie kontroli będziemy musieli zapłacić o wiele więcej. Nie ujawniając darowizny czy pożyczki od osób prywatnych, zapłacimy podatek dziesięć razy wyższy. Stawka w przypadku podatku sankcyjnego wynosi aż 20 procent. Dotkliwe kary grożą nam także za nie złożenie w terminie rocznej deklaracji podatkowej. Konsekwencji tych można uniknąć korzystając z instytucji „czynnego żalu”. Należy złożyć właściwą deklarację, zapłacić podatek i wystosować pismo do Urzędu Skarbowego informując w nim o zaniedbaniach.