Z urzędem skarbowym muszą rozliczyć się wszystkie osoby, które osiągają jakikolwiek dochód. W roku 2018 nadal można rozliczyć się ze współmałżonkiem. Sprawdźmy też jakie ulgi zostały zachowane.

Samotni rodzice

Za rok 2017 samotni rodzice mogą rozliczyć się wspólnie z dzieckiem. Może to zrobić samotny rodzic pod warunkiem, że dziecko nie ukończyło 18. roku życia. Od tej zasady jest jednak wyjątek: gdy dziecko studiuje lub nadal się uczy, samotny rodzic może wspólnie z nim rozliczyć się aż do ukończenia przez dziecko 25. roku życia. W przypadku, gdy dziecko otrzymuje rentę socjalną, rodzinną lub jest niepełnosprawne, rodzic może się z nim rozliczyć wspólnie bez względu na to, w jakim jest ono wieku. Do wspólnego rozliczenia się z dzieckiem trzeba spełnić jeszcze inne warunki. W poprzednim roku podatkowym dziecko nie może mieć żadnych dochodów lub muszą one być niższe niż kwota wolna od podatku. W 2017 roku kwota wolna od podatku została podwyższona, wynosi 6600 złotych. Gdy więc roczny dochód dziecka był od niej niższy, rodzic może z urzędem skarbowym rozliczyć się wspólnie. Warto wiedzieć, że dochodem dziecka nie jest renta rodzinna po zmarłym rodzicu, którą wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do dochodu dziecka nie są wliczane odsetki, gdy jest ono właścicielem konta bankowego. Także pieniądze z programu 500+ nie są wliczane do dochodu. Uwaga! Osoby samotnie wychowujące dzieci, które chcą rozliczyć się z urzędem skarbowym wspólnie z nimi, mogą to zrobić tylko wtedy, gdy rzeczywiście samodzielnie wychowują dzieci. Gdy mieszkają na przykład z konkubiną/konkubentem, nie mogą złożyć rocznej deklaracji podatkowej wspólnie z dzieckiem. Wspólnie z dziećmi mogą się opodatkować nie tylko rodzice, którzy samotnie wychowują dzieci, ale także opiekunowie prawni. Status opiekuna prawnego musi być jednak nadany poprzez postanowienie sądu rodzinnego. Do tego oczywiście trzeba spełniać warunki, które wymienione zostały wcześniej. Opiekunowie prawni dziecka mogą odliczyć od podatku kwotę 92, 67 złotych miesięcznie od dnia, w którym sąd wydał postanowienie i nadaniu statusu opiekuna prawnego.

Wspólne rozliczenie ze współmałżonkiem

Nie zawsze jest korzystne. Opłaca się najlepiej tym osobom, gdy jedno z małżonków nie pracuje, pobiera rentę, a drugie ma wysokie dochody. Wspólne rozliczanie się małżonków może być korzystne także w sytuacji, gdy mają prawo do jakieś ulgi i odliczą ją we wspólnie złożonym PIT. W sytuacji, gdy każdy z małżonków osiąga wysoki dochód, wspólne rozliczenie się może sprawić, że małżonkowie być może będą musieli jeszcze jakąś kwotę dopłacić fiskusowi lub nie otrzymają żadnego zwrotu.

Ulgi

Większość ulg została zlikwidowana. Wciąż jednak jest ich kilka. W rocznych rozliczeniach podatkowych można skorzystać z ulgi:

  • prorodzinnej. Jest ona odliczana od podatku. Na jedno dziecko można odliczyć 1112,04 złotych. Mogą z niej skorzystać rodzice, których łączny dochód nie przekroczył kwoty 112 000 złotych brutto. Na drugie dziecko można odliczyć 1112,04 złotych bez względu na wysokość łącznego dochodu rodziców. Bezwarunkowo można odliczyć 2000,04 złotych na trzecie dziecko, na czwarte i każde kolejne 2700 złotych;
  • przeznaczonej dla osób, które oszczędzają na Indywidualnym Koncie Zaopatrzenia Emerytalnego. Odliczenie przysługuje do kwoty 5115, 60 złotych. Ulga ta może obniżyć podatek maksymalnie o kwotę 875 złotych. Oszczędności w IKZE odliczamy od dochodu;
  • wydatki na internet do kwoty 760 złotych pod warunkiem, że z ulgi skorzystaliśmy tylko raz lub w poprzednich latach nie korzystaliśmy. Ulgę za internet odliczamy od dochodu;
  • darowizny na organizacje pożytku publicznego. Odliczamy ulgę od podatku. Listę organizacji, którym można przekazać darowiznę znajdziemy na stronie internetowej rządu;
  • na cele kultu religijnego;
  • dla honorowych dawców krwi;
  • wydatki na cele rehabilitacyjne. W ramach ulgi rehabilitacyjnej możemy odliczyć: wydatki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (w wysokości wydatków, które ponieśliśmy), na samochód (nie więcej jak 2 280 złotych), leki – koszt leków pomniejszony o kwotę 100 złotych na miesiąc.