Każdy obywatel, który przynajmniej przez chwilę w ubiegłym roku pracował w oparciu o jakąkolwiek umowę, zobowiązany jest do rozliczenia się z urzędem skarbowym. Odbywa się to poprzez wypełnienie odpowiedniego dokumentu, czyli tak zwanej rocznej deklaracji podatkowej, która uwzględnia szczegółowo wypisane wszystkie przychody wraz z ich opodatkowaniem. Z obowiązku składania deklaracji podatkowej za dany rok zwolnione są natomiast osoby, które wciągu dwunastu miesięcy uzyskały wręcz zerowy przychód. Każdego roku ostateczne terminy składania określonych deklaracji podatkowych zmieniają się, dlatego zawsze warto być z nimi na bieżąco. Niedostosowanie się do wyznaczonych dat może wiązać się z koniecznością zapłacenia całkiem sporych kar narzucanych przez urząd skarbowy. Najbardziej powszechna deklaracja podatkowa, składana przez większość podatników, czyli PIT-37, powinna być złożona do 30 kwietnia 2014 roku do godziny 23:59. Takim samym terminem objęte są także rozliczenia za prowadzenie własnej działalności, czyli PIT-36, rozliczenia za nieruchomości, PIT-39, czy chociażby liniowe rozliczenia podatkowe, określane jako PIT-36L. Wyróżnia się kilka form składania poszczególnych dokumentów. Można, oczywiście, złożyć deklarację osobiście, jednak coraz więcej osób decyduje się na wysłanie jej pocztą czy drogą elektroniczną. Wysłanie deklaracji podatkowej poprzez Internet umożliwia otrzymanie potwierdzenia odbioru, dzięki czemu podatnik posiada pewność, że jego zeznanie wkrótce zostanie poddane weryfikacji. Wysyłając dokument przez Internet, podatnik zwolniony jest z konieczności przedstawiania elektronicznego podpisu – wystarczy NIP lub PESEL, podstawowe dane osobowe oraz potwierdzenie kwoty przychodu z wcześniejszego roku.