Na początku każdego roku większość obywateli naszego kraju posiada obowiązek składania rozliczeń podatków dochodowych. Wyróżnia się kilka rodzajów tak zwanych PIT-ów, które powinny być wybrane zgodnie z charakterem prowadzonej przez siebie działalności, wykonywanych obowiązków zawodowych czy wykonywania jakichkolwiek innych działań, które wciągu ostatnich dwunastu miesięcy przyniosły większe lub mniejsze zyski. Mówiąc w skrócie, z każdego przychodu trzeba rozliczyć się, przedstawiając poszczególnym urzędom skarbowym źródła swoich dochodów oraz ich wartość poprzez wypełnienie stosownej deklaracji. Najpowszechniejszym rodzajem deklaracji podatkowej jest PIT-37. Obowiązek jego wypełnienia posiadają osoby, które wciąż są zatrudnione lub posiadały zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, dzieło czy zlecenie. W wypełnianym przez siebie formularzu zobowiązane są one przedstawić szczegóły dotyczące swoich dochodów. Inne cechy posiada natomiast PIT-36, który przeznaczony jest dla osób posiadających własną działalność gospodarczą. W ich deklaracji podatkowej powinny znaleźć się także informacje na temat zarobków dzieci poniżej 18 roku życia (podlegają one wciąż rozliczeniu rodziców), a także dochodów uzyskanych za granicą. Można jednak zauważyć, że pod względem struktury tego rodzaju formularz nie różni się znacząco od dokumentu PIT-36. Oba zobowiązują nie tylko do przedstawienia swoich danych osobowych, lecz także wypełnienia tabeli w celu przedstawienia uzyskanych przez siebie przychodów wraz z wartościach ich opodatkowania, oczywiście, wciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Rodzajów deklaracji podatkowych jest zdecydowanie więcej, dlatego przed ostatecznym terminem ich składania, zawsze warto zapoznać się z rodzajami poszczególnych dokumentów i wybrać te, które odpowiadają przychodom uzyskanym w ostatnim roku.