Podczas zakupu jakiegokolwiek przedmiotu czy korzystaniu z jakiejkolwiek usługi osoba nabywająca czy zleceniodawca, zgodnie z umową zawartą w 1993 roku, muszą poddać się obowiązku opłacenia podatku od towarów i usług. Opodatkowaniem tego rodzaju podlega dostawa towaru do określonego kraju oraz świadczenie w nim usług, a także eksport lub import określonych towarów, a także szereg innych działań, w tym między innymi umowa o leasing. Opłatę o określonej wartości w ramach podatku od towarów i usług muszą ponieść osoby prywatne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, które prowadzą swoją indywidualną działalność gospodarczą. Wyróżnić można także jednostki całkowicie zwolnione z obowiązku płacenia podatków od towarów i usług, bez znaczenia na to, jaką wysokością charakteryzowałyby się one. Do jednostek zwolnionych z tego obowiązku zalicza się organy administracji publicznych oraz większość urzędów administracji publicznej. Zasad obliczania tego rodzaju podatku jest kilka, a wybór tego odpowiedniego, zależy od wielu czynników – różni się jeżeli chodzi o towar bądź usługę. Osoby posiadające swoją działalność, oferujące rozmaite usługi i towary, podlegają obowiązkowi uwzględnienia podatku w wysokości 23%, co oznacza, że aby uzyskać dające satysfakcję przychody, koszt oferowanych przez nie towarów bądź usług musi wynosić 123% ustalonej przez siebie sumy – 23% trafiają do państwa w ramach podatku od towarów i usług. Wartość każdego podatku tego rodzaju ustalana jest indywidualnie i zależy od rodzaju świadczonych usług przez daną jednostkę – jedno jest pewne, każda osoba, która zadeklaruje chęć sprzedawania, kupowania towarów czy korzystania i przedstawiania określonych usług zobowiązana jest do uwzględnienia wartości podatków, czyli kwoty, trafiającej do Skarbu Państwa.