Od 1997, czyli już przez ponad 15 lat, roku jest jednym z najważniejszych ubezpieczeń w naszym kraju jest ubezpieczenie zdrowotne, które regularnie opłacają miliony Polaków zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i nie tylko. Wartość składki nieustannie zmienia się, jednak patrząc na 2013 rok, wynosi ona 9% podstawy wymiaru, podczas gdy 7,75% podstawy wartości składki podlega odliczeniu od podatku dochodowego. Aby obliczyć wartość poszczególnych składek zdrowotnych opłacanych przez przedsiębiorców w ramach regularnego wypłacania wynagrodzenia swoim pracownikom, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę wielkość miesięcznych przychodów. Pod uwagę bierze się przeciętne wynagrodzenie, które ostatnio wynosi około 3000 tysięcy złotych. Od tej kwoty wylicza się 9%, które następnie przelewa się na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wartość 7,75% to kwota, którą odejmuje się od podatku dochodowego. Różnica pomiędzy opisywanymi kwotami jest niewielka i wynosi maksymalnie kilkadziesiąt złotych. Właśnie ona stanowi realny koszt ubezpieczenia zdrowotnego, jaki musi ponieść dany przedsiębiorca. Składki na ubezpieczenia zdrowotne są obowiązkowe, jednak potrafi zagwarantować wiele korzyści. Dzięki nim obywatele mogą bez najmniejszych problemów korzystać z darmowej państwowej opieki zdrowotnej – nie muszą nic płacić za pobyt w szpitalu czy wizytę u jakiegokolwiek specjalisty medycznego, jeżeli tylko posiadają taką potrzebę. Oczywiście, można pozwolić sobie na korzystanie z prywatnej opieki medycznej, jeżeli tylko wyrażamy taką chęć lub potrzebę, jednak nie zwalnia ona z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, któremu podlega każdy obywatel zatrudniony przez firmę czy przedsiębiorstwo między innymi w oparciu o umowę o pracę, lecz nie tylko.