ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to instytucja państwowa, która skupia się na wypełnianiu swoich zadań z zakresu polskich ubezpieczeń społecznych. Do działania została powołana w 1934 roku, jednak już niewiele ponad 20 lat później jego zadania przeszły w ręce związków zawodowych oraz kilku innych instytucji. Nie trwało to zbyt długo – ZUS został przywrócony w 1960 roku i od tamtego czasu, nieustannie poszerzając zakres swoich obowiązków, stara się trafić do możliwie jak największego grona odbiorców, czyli obywateli naszego kraju. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czuwa przede wszystkim nad realizacją wszystkich przepisów odnoszących się do ubezpieczeń społecznych. Regularnie kolekcjonuje fundusze Polaków, którzy opłacają ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe czy wypadkowe. Współpracuje z odpowiednimi jednostkami, które są odpowiedzialne za wypłacanie i kolekcjonowanie ubezpieczeń oraz czuwanie nad prawidłową realizacją wszystkich zadań z zakresu wypłacania i kontroli składek ubezpieczeniowych. ZUS zajmuje się także kontrolą orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy i na ich podstawie wystawia opinię o możliwości obywateli skorzystania z określonej pomocy finansowej. Kontroli tej instytucji państwowej podlega ponad 24 milionów Polaków, którzy każdego roku pobierają oraz wpłacają na konto ZUSU składki o łącznej wartości przekraczającej kilkaset milionów. Wielkość poszczególnych składek ustalana jest odgórnie, na początku każdego roku – największa jest składka odnosząca się do ubezpieczenia emerytalnego – wynosi ona 19,52%, jednak nie jest opłacana tylko i wyłącznie przez osobę ubezpieczoną, lecz również przez płatnika. Sporą wartością charakteryzują się także składki zdrowotne pobierane przez ZUS, które w wysokości 9% podstawy wymiaru składki przekazywane są Narodowemu Funduszowi Zdrowia.