Ministerstwo Sprawiedliwości, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, przygotowało projekt ustawy zatytułowany Prawo restrukturyzacyjne. Jest to bardzo ważny projekt dla przedsiębiorców, zmienia bowiem zasadniczo podejście do kwestii upadłości i restrukturyzacji firm. Celem nowych uregulowań ma być nie jak dotąd przede wszystkim zaspokojenie roszczeń wierzycieli, ale także ratowanie przedsiębiorstwa. Priorytetem będzie zatem dalsze istnienie firmy, utrzymanie jej wartości ekonomicznej i udziału w obrocie handlowym, a w konsekwencji również ocalenie miejsc pracy i korzyść dla całej gospodarki. W ocenie specjalistów to korzystne zmiany legislacyjne, gdyż wprowadzają możliwość drugiej szansy dla przedsiębiorstw, które znalazły się w kłopotach finansowych. Warto przecież pamiętać, że w wielu przypadkach niewypłacalność nie wynika z lekkomyślności czy złego zarządzania, a jest efektem niezawinionych przez zarządzającego okoliczności zewnętrznych. Także i dla wierzyciela korzystniejsze będzie z reguły podniesienie dłużnika z upadku, niż likwidacja przedsiębiorstwa. Ponadto bywało niekiedy tak, że wniosek o upadłość był zgłaszany wyłącznie po to, aby zmusić dłużnika do uregulowania jakiś płatności. Zgodnie z tego rodzaju filozofią, w projekcie ustawy proponuje się rozdzielenie postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego. W razie zgłoszenia jednocześnie wniosków o restrukturyzację i o upadłość, sąd jako pierwszy będzie rozpatrywał wniosek o restrukturyzację, a w czasie toczenia się postępowania nie będzie możliwe ogłoszenie upadłości.