Zarezerwowany niegdyś wyłącznie dla skomplikowanych transakcji finansowych i używany tylko przez specjalistów termin „montaż finansowy” jest w gruncie rzeczy nazwą narzędzia finansowego powszechnie dzisiaj stosowanego. Chodzi o połączenie w całość kilku różnych źródeł finansowania, na przykład kredytu bankowego, środków własnych przedsiębiorstwa, dotacji z UE, leasingu czy funduszy typu venture capital.

Upowszechniły ten mechanizm banki przygotowując specjalne kredyty inwestycyjne przeznaczone do pomostowego współfinansowania projektów ze wsparciem funduszy unijnych. Cała rzecz polega na właściwym dobraniu instrumentów finansowych pod określony projekt, co pozwala z jednej strony na pozyskanie większego kapitału niż można by uzyskać poprzez kredyt bankowy, z drugiej na ustalenie poziomu spłat nieprzekraczającego możliwości przedsiębiorcy.

Podstawowym elementem montażu finansowego pozostaje nadal przede wszystkim kredyt bankowy. Można go jednak uzupełnić o inne źródła finansowania, na przykład leasing, bardzo często wykorzystywany przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Jest to w większości przypadków korzystna opcja, ponieważ nie wymaga angażowania dużego kapitału własnego, daje też wymierne ulgi podatkowe. Ponadto wiele firm leasingowych daje możliwość renegocjacji umowy i przeszacowania harmonogramu spłat w przypadku otrzymania dotacji unijnej. Pozostaje wreszcie kolejny element montażu finansowego, mianowicie środki unijne, których pozyskanie łączy się bardzo często ze specyficzną odmianą kredytu inwestycyjnego, mianowicie kredytem pomostowym.