Przemysł tworzyw sztucznych w Polsce dynamicznie się rozwija. Polska stała się zatem jednym z liderów Europy pod względem zużycia tworzyw sztucznych. Tytuł można uznać za niechlubny, jeśli chodzi o ochronę środowiska, jednak zanotowany wzrost jest bardzo pozytywny z punktu widzenia polskiej gospodarki i rynku finansowego. Z pewnością zaś zobowiązuje do rozwikłania problemu utylizacji śmieci. Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych okazują się być niezbędne – tym bardziej, że nie wiadomo, jaki będzie los instalacji zastępujących RIPOK-i.

PRZEMYSŁ TWORZYW SZTUCZNYCH W POLSCE

Tworzywa sztuczne to – jak sama nazwa wskazuje – materiały, które nie występują w naturze, lecz zostały w sposób sztuczny wytworzone przez człowieka. Do tej grupy może należeć na przykład plastik.
Przemysł tworzyw sztucznych w Europie od kilkunastu lat bardzo dobrze się rozwija. Wzrost notuje się również w przypadku Polski. Jak wynika z najnowszych badań, branża ta w Polsce ma się niezwykle dobrze – nasz kraj zanotował w roku 2014 wzrost na poziomie 4,6% – czym wyróżnił się spośród krajów europejskich, gdzie przeciętna wartość wzrostu wynosiła 2%. W ten sposób Polska pokonała również próg średniej europejskiej, który wynosi 3,8%.

UTYLIZACJA I PROBLEMY Z RIPOK-AMI

Wiadomo że nie sama produkcja jest ważna, lecz również sposób radzenia sobie z produkowanymi odpadami – szczególnie, jeśli to tworzywa sztuczne, które mogą zostać wtórnie wykorzystane, a jeśli tak się nie stanie, doprowadzą do poważnego zanieczyszczenia środowiska.
W Polsce niezbędne są zatem RIPOK-i, czyli Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Tym bardziej, że zapisy wprowadzone przez nowelizację Ustawy o odpadach głoszą, że w razie jakichkolwiek problemów technicznych, jakie może mieć któryś RIPOK. jego funkcje mogą zostać przejęte jedynie przez drugi RIPOK. Tworzy się w ten sposób olbrzymi problem dla ponad 420 tak zwanych „instalacji zastępczych” w całym kraju, które dotychczas pełniły podobną funkcję, a – na mocy ustawy – jeśli nie przekształcą się w RIPOK-i, po prostu upadną.