Bank PKO BP oraz Bank Nordea 20 kwietnia przeszły ostateczną fuzję, czyli połączenie majątków obu firm. Wiązało się to z lekkimi utrudnieniami dla klientów obu banków. Wszystko przebiegło jednak sprawnie.

CZYM JEST FUZJA?

Fuzja to dobrowolne połączenie majątku jakichś firm. Może tu chodzić o dwa przedsiębiorstwa, bądź też znacznie większą ich ilość. Do zjawiska tego dochodzi w sytuacji, gdy spółki takie zakładają, że ich połączenie może być bardzo korzystne. W jego wyniku polepszy się bowiem sytuacja ekonomiczna wszystkich firm biorących udział w fuzji.
W tym przypadku kapitał Banku Nordea został przejęty przez PKO Bank Polski. Przejęte zostały:
– Nordea Bank Polska
– Nordea Polska TunŻ
– Nordea Finance Polska

INTEGRACJA PRZEBIEGAŁA ETAPAMI

Skandynawski akcjonariusz postanowił ograniczyć swoją działalność na polskim rynku, zatem sytuacja sprzyjała dokonaniu fuzji. Takie były zresztą założenia i plany rozwojowe PKO BP na okres 2013 – 2015.
Wstępne rozmowy i podpisywanie umów rozpoczęło się jeszcze w roku 2013. Wszystkie działania prawne rozpoczęły się zaś rok później – wówczas przeprowadzono wszystkie konieczne transakcje, a 31 października 2014 roku dokonano fuzji prawnej. Ponieważ jednak nie oznaczało to zakończenia wszystkich niezbędnych działań, ostateczna fuzja – czyli fuzja operacyjna – została dokonana w dniu 20 kwietnia 2015 roku. Od tego momentu obie firmy są ze sobą nierozerwalnie połączone.

ZMIANY DLA KLIENTÓW?

W momencie przeprowadzania ostatecznej fuzji, klienci obu banków mogli mieć nieco utrudniony dostęp do pewnych usług – na szczęście przez bardzo krótki czas, czyli w weekend, który poprzedzał fuzję. Utrudnienia owe dotknęły przede wszystkim usług elektronicznych – bankomaty oraz karty płatnicze działały bez zarzutu.
Czy fuzja dwóch banków wiąże się dla ich klientów jeszcze z jakimiś zmianami? Nie, bez względu na to czyimi klientami byli wcześniej, obecnie oba banki należy traktować jak jeden organizm. Klienci Nordea Bank Polska od teraz będą zatem klientami PKO Banku Polskiego.