Według rankingów, OFE PZU zanotował najlepsze wyniki w marcu 2015 roku. Najpopularniejsza spośród wszystkich funduszy emerytalnych okazała się bowiem oferta PZU „Złota Jesień”.

CZYM JEST OFE?

Dla przypomnienia – OFE to Otwarty Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne. OFE powstały tuż po reformie systemu emerytalnego przeprowadzonej w roku 1999, pozwalając na zbieranie funduszy na emeryturę – w tak zwanym II filarze.
Zaletą jest fakt, że zgromadzone na koncie w OFE środki podlegają dziedziczeniu. Mogą zostać również – w sposób zupełnie niezależny – przekazane osobie uposażonej, czyli wskazanej przez członka OFE jako ta, która przejmie jego środki.

WZROST POPULARNOŚCI OFE

W marcu Otwarte fundusze emerytalne zanotowały kolejny wzrost. Dobra koniunktura na warszawskim parkiecie sprawiła, że wzrosła wartość ich jednostek rozrachunkowych.
Najlepiej na tle innych funduszy wypadła oferta PZU „Złota Jesień” – udało jej się pomnożyć ulokowane w siebie pieniądze aż o 1,84%.

PZU „ZŁOTA JESIEŃ” – O OFERCIE

Zadaniem Otwartego funduszu emerytalnego jest gromadzenie środków pieniężnych i ich korzystne lokowanie. Osoby przystępujące do funduszu mogą następnie liczyć na wypłatę zgromadzonych i pomnożonych środków jako emerytury – w momencie, gdy osiągną one wiek emerytalny. Wypłacać można również emeryturę częściową oraz okresową emeryturę kapitałową.
OFE PZU inwestuje składki (w wysokości 2,92% pensji brutto) na rynkach kapitałowych. Dzięki temu osoba, która zdecydowała się na odprowadzanie do nich składek jest w stanie dużo więcej zyskać – a poza tym podwaja swoje zyski, bowiem część pieniędzy na emeryturę gromadzi w PZU a część w ZUS-ie. Im więcej zyskuje OFE PZU na swoich inwestycjach, tym większe zyski zanotują również jego członkowie. Dzięki temu ich emerytury również wzrosną.
Wszystko jest bezpieczne ponieważ OFE nie mogą upaść, ani też zbankrutować. Dzięki temu członkowie nie muszą się martwić o swoje pieniądze i zabezpieczenie na przyszłość. Wspaniałym ułatwieniem dla klientów jest również możliwość dostępu do swojego konta OFE w każdej chwili – przez internet. Dzięki temu można sprawdzić stan zgromadzonych funduszy i dowiedzieć się, ile wynosi aktualna stopa wzrostu ich wartości.