Jeszcze na dobre nie uruchomiono konkursów z nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, a już Ministerstwo Gospodarki wybiera branże, w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2016-2023. Szczególne wsparcie finansowe będzie kierowane do 12 branż polskiej gospodarki. Jakich?

Wsparcie w ramach poddziałania 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand oraz poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, będzie kierowane do 12 branż polskiej gospodarki. Zostały one wyznaczone przez resort gospodarki, jako te, które w pierwszej kolejności wymagają wsparcia finansowego ze strony Unii Europejskiej w różnorodnych działaniach operacyjnych.

Firma Ageron Polska oraz CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych na zlecenie Ministerstwa Gospodarki przygotowała analizy innowacyjnych sektorów rynku, grup produktowych oraz usługowych, posiadających potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych. Wcześniej, w kwietniu 2015 roku resort ogłosił nabór propozycji w zakresie perspektywicznych branż, w którym zgłoszono 32 organizacje działające na rzecz przedsiębiorczości.

Wśród wspominanych 12-stu branż działalności, które mogą liczyć na dofinansowanie w nowej perspektywie budżetowej na lata 2016-2023 znalazły się: sprzęt medyczny, maszyny i urządzenia, w tym maszyny wykorzystywane w budownictwie, branży górniczej czy rolniczej. Kolejną branżą zgłoszoną do dofinansowania unijnego jest biotechnologia, farmacja, kosmetyki, IT/ICT, moda polska, nie tylko odzież, ale i design czy wyroby jubilerskie. Kolejno wśród preferowanych branż wymieniono sektor usług prozdrowotnych, polskie specjalności żywnościowe, części samochodowe i lotnicze, budowa i wykańczanie budowli, meble, jachty i łodzie.

W najbliższej przyszłości zostaną uruchomione konsultacje społeczne, których celem będzie uszczegółowienie zakresu grup produktów lub usług w ramach każdej ze wspominanych branż. Będzie to miało formę dialogu technicznego i zostanie przeprowadzone w II połowie października.