Od początku każdego roku, obecnie do 30 kwietnia, każda osoba, która wciągu ostatnich 12 miesięcy, uzyskała jakikolwiek dochód, powinna rozliczyć się z niego z urzędem skarbowym, pod jaki podlega. Do najbardziej powszechnych zeznań podatkowych należy na pewno PIT-37. Zobowiązane do jego wypełnienia oraz złożenia są osoby, które pracowały w Polsce oraz uzyskały dochody ze względu na pracę (bez względu czy jest to umowa o pracę, o dzieło, zlecenie, czy jakakolwiek inna), a także emeryturę lub rentę krajową, stypendia, wszelkiego rodzaju zasiłki czy jeszcze inne źródła. Zeznanie podatkowe należy złożyć w każdym przypadku, nawet jeżeli łączna kwota dochodów nie przekracza 3091 złotych, czyli kwoty wolnej od podatku. W takim przypadku urząd skarbowy zobowiązuje się zwrócić nadpłatę, która może wynosić nawet kilkaset złotych – wszystko zależy głównie od rodzaju podpisanej wcześniej umowy z pracodawcą czy jakąkolwiek instytucją.

Podatek PIT-37 należy rozliczać według ustalonych zasad. Całość opiera się na wypełnieniu odpowiedniego formularza. Nie należy jednak mylić go z tym, jaki wypełniają osoby składające PIT-28, PIT-36 czy jakiekolwiek inne zeznania podatkowe – w takim przypadku urząd skarbowy na pewno nie zaakceptuje naszego dokumentu i zmusi nas do jego bezzwłocznego poprawienia, co wiąże się nie tylko ze stratą czasu, lecz również pieniędzy.

Aby mieć pewność, że PIT-37 nie posiada jakichkolwiek błędów (najczęściej pojawiają się one w kalkulacjach), warto jego wypełnienie zlecić biurze rachunkowemu, posiadającemu w tym zakresie zdecydowanie większe doświadczenie. W ten sposób dokument zostanie szybko i profesjonalnie przygotowany do bezpośredniego bądź listowego wręczenia go uprawnionym do jego przeanalizowania pracownikom urzędu skarbowego.