W maju Rada Ministrów przyjęła projekty zmian w ustawie o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz kilku innych ustawach, związanych z finansami i bankowością. Celem zmian jest przede wszystkim lepsza ochrona obywateli. Jakie to zmiany i czego dotyczą?

DLACZEGO ZMIANY SĄ TAK WAŻNE?

Jaki jest cel wprowadzania nowych przepisów? Wszystkie zmiany mają na uwadze lepszą ochronę obywateli. W Polsce – jak też na całym świecie – działają prężnie również takie firmy, które udzielają różnego rodzaju pożyczek, żądając przy tym od swoich klientów sporych opłat nie tylko za postępowanie mające na celu udzielenie pożyczki (czyli czynności związane z jej udzieleniem), lecz również generują bardzo wysokie koszty jej późniejszej spłaty. To firmy, które dotychczas same ustalały swoje zasady i do których zwykle udawali się ludzie, nie mogący liczyć na zaciągnięcie kredytu w banku – albo dlatego, że mieli już spory kredyt do spłacania, albo też dlatego, że przekreślała ich niekorzystna historia utrwalona w Biurze Informacji Podatkowej (być może w przeszłości mieli problemy ze spłatą zaciągniętych zobowiązań finansowych).
Bez względu na to, jaki cel im przyświecał, firmy, do których się czasem udawali, nie musiały posiadać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie tego typu działalności. Wprowadzane zmiany mają więc na celu zwiększyć ochronę klientów tego typu firm – tak, aby nie musieli oni ponosić przesadnie zawyżonych opłat. Na celowniku są również firmy, których celem działalności jest jawna próba oszukania klientów, by wyłudzić od nich jak największą ilość pieniędzy.

JAKIE ZMIANY WPROWADZONO?

Rząd zajął się przede wszystkim firmami, które prowadzą – lub co do których zachodzi takie podejrzenie – swoją działalność na rynku pożyczkowym nielegalnie. Zaostrzył również sankcje karne wobec tych placówek, które gromadzą bez posiadania odpowiedniego i wymaganego pozwolenia środki finansowe innych osób – i przez to obciążają ich niepotrzebnym ryzykiem.
Wprowadzono również między innymi maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, jak również maksymalną wysokość odsetek za opóźnienie w spłacie kredytu konsumenckiego oraz odsetek od odsetek.