Choć przepisy wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2016 roku, już 19 maja 2015 roku został zatwierdzony projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Co oznacza jego przyjęcie dla zwykłego obywatela?

DUŻE ZMIANY

Zmiany rozpoczęły się jeszcze na początku roku i są skutkiem dużo większych przemian, zaplanowanych na lata 2015 – 2017. W roku 2016 w przepisach mają się pojawić zupełnie nowe rozdziały, a mianowicie:
– rozdział dotyczący opinii zabezpieczających
– rozdział umożliwiający organom przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania
– rozdział dotyczący pełnomocnictw
– rozdział wprowadzający Radę do Spraw Unikania Opodatkowania

TAJEMNICA BANKOWA?

Okazuje się, że urząd skarbowy będzie miał łatwiejszy dostęp do spraw, które dotychczas można było uznać za chronione tajemnicą bankową. Chodzi tu o nasze rachunki, wpłaty, wypłaty, przelewy – jednym słowem, o transakcje, które przeprowadzamy na co dzień posługując się przy tym naszym kontem osobistym.
Nowy projekt Ordynacji podatkowej znacząco skróci drogę kontrolerom ze skarbówki, którzy zechcą zapoznać się z naszymi operacjami bankowymi. Wszystko po to, aby sprawdzić legalność przeprowadzanych transakcji i skontrolować, czy podlegające opodatkowaniu transakcje rzeczywiście są w ten sposób rozliczane w praktyce.
Dlaczego sprawy, które dotąd były chronione tajemnicą bankową teraz mogą podlegać kontroli fiskusa? Wszystko z powodu wprowadzonej przez rząd zmiany, w ramach której to nie urząd skarbowy niższego szczebla, a urząd kontroli skarbowej będzie prowadził postępowanie kontrolne. Urząd skarbowy niższego szczebla nie ma dostępu do działań chronionych tajemnicą bankową. Zapis ten jednak nie obowiązuje urzędu kontroli skarbowej. Oznacza to, że choć wcześniej kontrolerzy mogli mieć dostęp jedynie do informacji o obrotach oraz stanie konta bankowego, obecnie – po zmianie – będą mogli zapoznać się z pełną historią przeprowadzanych przez podatnika operacji bankowych oraz pełnią jego danych osobowych.
Nie będzie już konieczne zamykanie postępowania w niższej instancji, by sprawę mogła przejąć instancja wyższa o większych uprawnieniach. Zgodnie z nowelizacją Ordynacji podatkowej urząd kontroli skarbowej może przejąć sprawę o wiele szybciej, a więc o wiele szybciej uzyska dostęp do informacji, które zwykle objęte są tajemnicą bankową.