Biuro rachunkowe to podmiot gospodarczy, który na rzecz pewnych instytucji, organizacji, czy osób fizycznych świadczy usługi związane z rachunkowością. Z pomocy takich biur korzysta obecnie coraz więcej osób. Nie wszyscy jednak wiedzą, jakie dokładnie zadania posiada biuro rachunkowe i z jakimi problemami możemy się do niego zwrócić?

Czym zajmuje się biuro rachunkowe?

Zadaniem biura rachunkowego jest prowadzenie wszystkich ksiąg rachunkowych i ewidencji, rozliczanie podatków, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych oraz ich składanie w imieniu klienta w odpowiednim urzędzie. Obowiązkiem biura jest bowiem odciążenie klienta ze wszystkich spraw związanych z rachunkowością, z jakich pragnie być zwolniony.

Biuro prowadzi księgi handlowe, wykonuje bilanse i sprawozdania, informuje klienta o ciążących na nim zobowiązaniach, a w razie potrzeby pokrywa też koszty strat poniesionych przez klienta w czasie obowiązywania umowy pomiędzy nim a biurem rachunkowym – gdy straty owe wynikły z niedopatrzenia, bądź braku rzetelności pracownika biura. Do takiej placówki można się zatem zwrócić z wszelkimi problemami finansowymi i zawsze uzyska się pomoc lub radę. Jednocześnie wszystkie dane i dokumenty są poufne – zadaniem biura rachunkowego jest zaś dbanie o bezpieczeństwo i dobro klientów.

Jaką pomoc możemy otrzymać?

Dokładne obowiązki biura rachunkowego zapisane są zawsze w umowie, którą z owym biurem podpisuje przedsiębiorca. Może wszak sam zajmować się częścią finansowych zobowiązań, a może chcieć je wszystkie scedować na biuro rachunkowe. Może ono także reprezentować swojego klienta w Urzędzie Skarbowym lub przed sądem – trzeba jednak pamiętać, że pełna odpowiedzialność za wszystkie działania biura spoczywa zawsze na ich kliencie. Nawet wówczas, gdy reprezentują oni jego interesy.

Biuro rachunkowe może pomóc w wielu sprawach związanych z finansami, dlatego też warto się do niego zwrócić, gdy tylko mamy jakiś problem. Taka placówka może nawet wykryć nieścisłości w dotychczasowych rachunkach, dlatego jeśli podejrzewamy, iż ktoś nas oszukuje, powinniśmy natychmiast pójść po radę do fachowca. Tak naprawdę można oddać pracownikom biura pełną pieczę nad finansami firmy – zadaniem przedsiębiorcy będzie jedynie dostarczanie odpowiednich umów i faktur, aby można było je następnie dodać do ewidencji.