Dnia 9 maja 2014 roku uchwalona została ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która wprowadziła od dnia następnego zmiany w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z owymi zmianami, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych może być wykonywane przez osoby, które nie posiadają specjalnej wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. Jak to wpływa na biura rachunkowe oraz ich klientów?

Biura rachunkowe – zmiany

Celem ustawy było ułatwienie dostępu do prowadzenia ksiąg rachunkowych tym osobom, które świadczą usługi w zakresie księgowości, a nie posiadają kierunkowego wykształcenia. To także znaczące ułatwienie dla przedsiębiorców, którzy pragną założyć biuro rachunkowe (wszak to świetny, dochodowy biznes) i być jedynie jego właścicielami – a nie sami udzielać się jako specjaliści od księgowości. Tacy przedsiębiorcy zatrudniają jedynie osoby, które następnie będą doradzać klientom, prowadzić ich księgi rachunkowe, ewidencje i rozliczenia.

Zgodnie ze zmianami, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych może być obecnie wykonywane przez osoby, które:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa skarbowe i związane z obrotem pieniędzmi, obrotem gospodarczym oraz za inne przestępstwa dotyczące finansów i księgowości.

Co się zmieniło dla klientów?

Dla klientów biur rachunkowych tak naprawdę zmieniło się niewiele. Co prawda wielu z nich przestraszyło się, iż pracownicy biur będą mniej wykwalifikowani i gorzej będą dbali o ich interesy, ale mimo sporej ilości czasu, jaka upłynęła od wprowadzenia zmian, takich sytuacji po prostu nie ma.

Warto wiedzieć, że i tak za najlepszych fachowców słusznie uważane są osoby, które posiadają certyfikaty księgowe, świadectwa kwalifikacyjne i odpowiednie wykształcenie kierunkowe. To takie osoby są w pierwszej kolejności zatrudniane i to biura rachunkowe posiadające takich pracowników zbierają najlepsze rekomendacje. Nadal istnieje także obowiązek ubezpieczania biura na wypadek ewentualnych roszczeń jego klientów (obowiązkowe ubezpieczenie OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych). Klienci podobnych placówek mogą się zatem czuć bezpieczni.