Tag: Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zadania RIPOK

Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do kwestii zanieczyszczenia środowiska, dlatego też istnieje cały szereg regulacji unijnych nakładających na państwa członkowskie określone rygory w tej dziedzinie. W szeroko rozumianej...

Czytaj więcej
Ładowanie