Perspektywiczne, skuteczne i zwracające się z nawiązką inwestowanie na giełdzie to sztuka, która wymaga wiedzy, praktyki, analitycznego myślenia oraz umiejętności prognozowania zdarzeń, wahań na rynku ekonomicznym. Zainteresowanie niektórymi spółkami, obok szansy na ogromny zysk, wiąże się także z ryzykiem czy rychłą utratą oszczędności. Obok nich warto wymienić podmioty, które mają ugruntowaną, silną pozycję, które nie poddają się chwilowym zawahaniom giełdowym. Jedną z nich jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń, plasujący się w pierwszej trójce ubezpieczycieli wedle indeksu WIG20.

PZU weszło na Giełdę Papierów Wartościowych ponad dekadę temu, 12 maja 2010 roku, pobijając rekord wartości akcji. Oferta warta bagatela ponad 8 miliardów złotych przyciągnęła rzesze akcjonariuszy, inwestorów. Dość odwołać się tu do statystyk. 251 tysięcy inwestorów wpłaciło około 2 milionów złotych na akcje wartości 7 milionów. Jak pokazały ich doświadczenia, warto zainteresować się spółką. Stawia na równomierny, nieco wolniejszy wzrost, ale dzięki temu zapewnia regularne wypłaty, dywidendy.
Ów debiutancki dzień zapewnił zwiększenie wartości jednej akcji z 312,5 zł do 360zł. Obecnie liczba ta jest znacznie wyższa (o 54%) wynosi 481,5 zł.

[Dodatkowy zarobek? Dywidendy]

Kolejnym zwrotem z inwestycji w PZU są coroczne dywidendy, wypłacane procentowo według rocznych dochodów spółki. Jeśli weźmiemy je pod uwagę, stopa wzrostu powiększa się do niemal 94%.
Warto wciąć pod uwagę także regularny rozwój Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. Nowe gałęzie, portfel produktów, kampanie promocyjne przyciągają coraz większe rzesze klientów, a działająca od lat dwudziestych XX wieku firma jeszcze bardziej ugruntowuje swoją pozycję. Znacznie wyprzedza przy tym konkurentów z branży, docierając zarówno do osób, które chcą się ubezpieczyć, potencjalnych pracowników czy właśnie inwestorów. Mocny, wartościowy brand stawia wiele możliwości przed akcjonariuszami. A kreatywny, strategiczny employer branding tylko podkreśla wagę spółki.

Jednak powracając do dywidend. Niektórzy decydują się na ich ponowne zainwestowanie i wymianę na akcje. Tym sposobem inwestor powiększa swój zarobek o 7,81%. Biorąc pod uwagę łączne zwroty z pięcioletniego okresu, stopa wzrostu przekracza 100%.

[Bezpieczeństwo i prostota]

Niektórzy zwykli nazywać PZU „dojną krową”. Trudno nie odwołać się do tego wyrażenia, bowiem spółka przy niewielkim wysiłku, doświadczeniu ze strony akcjonariuszy, zapewnia stabilny, solidny zwrot, który szczególnie uwidacznia się w perspektywie kilkuletniej.
Zakup akcji Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest jednym z wielu rozwiązań w szerokim portfelu akcji, jest także zabezpieczeniem swoich środków oraz pewnym zarobkiem, dlatego warto wziąć go pod uwagę zarówno podczas początków gry na giełdzie, jak i przy większym poziomie wiedzy, doświadczenia.
Dobrym zobrazowaniem korzyści może być konkretny przykład. Inwestując 10 tysięcy złotych, uwzględniając zwrot oraz dywidendy, sumarycznie otrzymamy ponad 20 226 zł. Czyli około 102% – unikatowa liczba biorąc pod uwagę inne firmy na giełdzie.