Każda osoba, która w roku 2017 osiągnęła dochód, musi złożyć w Urzędzie Skarbowym rozliczenie roczne. Deklarację podatkową składamy na odpowiednim formularzu. Większość z nas składa w Urzędzie Skarbowym PIT-37. Mamy na to czas do 30 kwietnia. Obowiązek wypełnienia PIT-37 mają osoby, które pracują na umowie o pracę, umowę zlecenia, o dzieło, pobierający zasiłki, emeryci i renciści. Osoby, które uzyskują dochody z najmu lub dzierżawy, pracują za granicą oraz przedsiębiorcy muszą wypełnić PIT-36. PIT-36 to także formularz, który wypełniają rodzice, gdy chcą rozliczyć przychody osiągnięte przez ich małoletnie dzieci. Na formularzach tych można rozliczyć się samodzielnie lub z małżonkiem. Ale trzeba pamiętać, że małżeństwo powinno trwać przez cały rok, za który składana jest deklaracja roczna.

Ważne dla emerytów i rencistów

W przypadku seniorów, którzy utrzymują się tylko ze świadczenia otrzymywanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nie mają prawa do żadnych odliczeń i ulg oraz nie zamierzają rozliczać się wspólnie ze współmałżonkiem, nie ma konieczności wypełniania zeznania podatkowego. W ich przypadku roczną deklaracją podatkową będzie otrzymany od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych druk PIT-40A. Deklarację tę otrzyma nie tylko podatnik, ale także Urząd Skarbowy. Termin, w którym ZUS ma obowiązek przesłać PIT-40A upływa ostatniego dnia lutego. Gdy data ta wypada w dzień wolny od pracy (sobota, niedziela), następuje przesunięcie terminu na pierwszy dzień roboczy. Oczywiście emeryci i renciści mają prawo skorzystać z ulg podatkowych i rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. W takiej sytuacji wypełniają i składają w Urzędzie Skarbowym druk PIT-37.

Ulgi od dochodu

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje możliwość dokonania pewnych odliczeń od podatku. I tak możemy odliczyć:

  • ulgę na IKZE. Limit wynosi 5 115,60 złotych. Prawo do ulgi z tytułu oszczędzania na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego mają przedsiębiorcy, którzy płacą podatek liniowy lub korzystają z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i osoby prywatne;
  • ulgę rehabilitacyjną. Ulga przysługuje osobom niepełnosprawnym lub tym, które mają takie osoby na swoim utrzymaniu pod warunkiem, że łączny dochód nie przekracza rocznie kwoty 10.080 złotych. Od dochodu można odliczyć wydatki na samochód dla osoby niepełnosprawnej do kwoty 2 280 złotych rocznie oraz na wydatki na przewodników osoby niewidomej (taka sama kwota jak przy uldze na samochód). Limit ulgi dla leków – miesięcznie nadwyżka musi przekroczyć 100 złotych;
  • ulga odsetkowa. Przysługuje tym podatnikom, którzy w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt na budowę lub rozbudowę domu, zakup mieszkania lub wnieśli wkład do spółdzielni mieszkaniowej. Limit ulgi to 325 990 złotych. Rozliczając się z fiskusem odliczamy odsetki od kredytu;
  • darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Darowizny te mogą być dokonane zarówno dla kościoła katolickiego jak i innych wyznań. W przypadku tej ulgi brak jest limitów. Składając roczne zeznanie podatkowe należy w deklaracji wpisać kwotę przekazanej darowizny oraz podać wszystkie dane obdarowanego. Nie może zabraknąć w zeznaniu adresu i nazwy organizacji;
  • ulga dla honorowych dawców krwi. Osoby, które honorowo oddają krew mogą odliczyć maksymalnie 6 procent swojego rocznego dochodu. Wypełniając zeznanie zobowiązane są podać wartość darowizny, dane obdarowanego oraz kwotę odliczenia. Jak obliczyć wartość podarowanej krwi? Przelicznik dla 1 litra oddanej krwi wynosi 130 złotych. Wystarczy tą kwotę pomnożyć przez ilość krwi, która została oddana w ciągu roku;
  • darowizny na organizacje pożytku publicznego lub na cele związane z kultem religijnym. Osoby, które chcą z tej ulgi skorzystać mogą maksymalnie odliczyć 6 procent swojego rocznego dochodu. Wypełniając PIT należy wpisać wartość darowizny, dane obdarowanego, kwotę odliczenia.

Wszystkie dokumenty podatkowe mamy obowiązek przechowywać przez okres 5 lat. W razie błędnego wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej mamy prawo złożyć korektę. Na to także jest 5 lat.