Osoby, które są właścicielami działki, domu lub mieszkania mają pewne zobowiązania finansowe. Już w marcu musiały zapłacić podatek od nieruchomości.

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Nieruchomości to między innymi:

  • grunty;
  • budynki użytkowe, gospodarcze i mieszkalne.

Obowiązek płacenia podatku od tych nieruchomości spoczywa na właścicielach lub użytkownikach wieczystych. Podatek od nieruchomości muszą płacić zarówno osoby fizyczne jak i firmy. Właściciele lub wieczyści użytkownicy mieszkań w budynkach zarządzanych przez wspólnotę mieszkaniową, domów lub gruntów, płacą podatek osobiście. W przypadku mieszkań, które nie zostały przekształcone we własnościowe (mieszkania spółdzielcze), podatek pobiera zarząd spółdzielni mieszkaniowej. Najczęściej należność jest rozłożona przez spółdzielnię na 12 rat i doliczana do czynszu za mieszkanie. Należne fiskusowi kwoty zarząd spółdzielni przekazuje w całości.

Do kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Prywatni właściciele nieruchomości mogą zapłacić podatek w czterech ratach. Termin płatności pierwszej raty przypada do dnia 15 marca. Drugą ratę trzeba zapłacić najpóźniej do dnia 15 maja, trzecią – do 15 września, a czwartą – do 15 listopada. Jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej oraz osoby prawne, podatek od nieruchomości płacą każdego miesiąca do 15 dnia. Tylko w styczniu podatek mogą zapłacić do końca miesiąca. W przypadku, gdy kwota podatku jest niższa niż 100 złotych, należy zapłacić go w terminie do 15 marca (prywatni właściciele) lub do 30 stycznia – osoby prawne i jednostki, które nie mają osobowości prawnej.

Wysokość podatku od nieruchomości

Maksymalna kwota podatku od nieruchomości jest każdego roku ustalana przez Ministerstwo Finansów. Kwotę podatku ustalają radni gminy, nie mogą jej ustalić na wyższym poziomie niż ten, który został ustalony przez Ministerstwo Finansów. Wiele gmin każdego roku podnosi wysokość należnego podatku od nieruchomości. Warto jednak wiedzieć, że w 2018 roku zapłacimy maksymalnie:

  • 0,48 złotych za metr kwadratowy gruntu, na których stoją budynki mieszkalne;
  • 0,77 złotych za metr kwadratowy całości lub części budynku mieszkalnego;
  • 0,91 złotych za metr kwadratowy od gruntów, które związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • 32,10 złotych od budynków mieszkalnych i gospodarczych (lub ich części), które związane są z działalnością gospodarczą.

Warto wiedzieć

Także w przypadku posiadania garażu, koniecznie trzeba zapłacić od niego podatek. Jak wysoka będzie jego stawka, zależy od tego czy jest on oddzielnym budynkiem, czy częścią mieszkania. W pierwszym przypadku maksymalna kwota podatku jest taka sama jak w przypadku mieszkania i wynosi 0,77 złotych za metr kwadratowy. W drugim przypadku kwota należnego podatku może być bardzo wysoka. Radni mogą bowiem zadecydować, że wyniesie ona aż 7,77 złotych. Oczywiście podane stawki za garaż dotyczą jednego metra kwadratowego.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?

Osoby, które zdecydowały się na wybudowanie domu muszą pamiętać, że obowiązek podatkowy powstaje w następny roku, w którym budowa domu została zakończona lub przed wykończeniem budynku, ale po rozpoczęciu jego użytkowania.

Opłaty za użytkowanie wieczyste

Opłaty te muszą wnosić tylko osoby, które są właścicielami całości lub części budynków, które znajdują się na gruntach należących do Skarbu Państwa lub samorządu. Obowiązek ten dotyczy tylko tych osób, którym nieruchomości te zostały przekazane w użytkowanie wieczyste. Osoby prywatne wnoszą ten podatek osobiście z wyjątkiem właścicieli mieszkań spółdzielczych. W ich przypadku opłata jest pobierana przez zarząd spółdzielni. Najczęściej jest ona doliczana do czynszu.

Osoby, które mają mieszkanie lub dom muszą pamiętać o płaceniu podatku od nieruchomości. Podatek ten można płacić w ratach, termin płatności pierwszej przypada już 15 marca. Konieczność płacenia podatku jest dodatkowym kosztem ponoszonym przez właścicieli nieruchomości. Maksymalną stawkę ustala Ministerstwo Finansów.