W okresie zimowym zaprzestają swojej działalności w większości przypadków tzw. ogródki piwne, letnie kawiarnie pod gołym niebem, sklepy sprzedające stroje kąpielowe czy inny asortyment tego typu. Podobnie jest w przypadku okresu letniego, gdzie całkowicie zanika popyt na narty, snowboard, kozaki czy ciepłe ubrania sportowe na mróz i śnieg. To naturalne, że w wielu branżach działalności gospodarczej występuje sezonowość, ale często przestoje w pracy firmy spowodowane pogodą lub innymi czynnikami, mogą wpłynąć na tyle ujemnie na kondycję finansową firmy, że będzie ona zmuszona do zakończenia swojej działalności.

Przestoje w działalności mogą wynikać z kapryśnego klimatu i klęsk żywiołowych. Mogą one generować tak wysokie koszty, że przedsiębiorca lub rolnik, nie będzie w stanie ich pokryć z posiadanych przez swoją firmę lub gospodarstwo, środków finansowych.

Niemniej, można skutecznie zabezpieczyć się przed taką ewentualności, wykupując stosowne ubezpieczenie od kosztów przestoju. Istnieje produkt pod nazwą ubezpieczenie przerw w działalności, nazywane również ubezpieczeniem utraty zysku albo z języka angielskiego – business interruption – w skrócie BI. Polisa ta nie jest odrębnym ubezpieczeniem, ale opcją ubezpieczeniową. Mogą ją zawrzeć firmy, które zawierają z wybranym Towarzystwem Ubezpieczeniowym umowę o ubezpieczenie mienia od żywiołów, wszystkich ryzyk lub posiadają ubezpieczenie sprzętu elektronicznego bądź maszyn i urządzeń od uszkodzeń. Dopiero wtedy na podstawie polisy bazowej można uruchomić dla klienta ubezpieczenie przerw w działalności, które pociągnie za sobą dodatkową składkę ubezpieczeniową.

Zasadniczą funkcją ubezpieczenia przerw w działalności jest ochrona sezonowego biznesu i nieprzewidzianych sytuacji, jakie mogą zdarzyć się przedsiębiorcy. Ubezpieczenie ma pokryć zysk operacyjny, jaki ubezpieczona firma mogłaby osiągnąć podczas normalnej działalności. Firma ubezpieczeniowa pokryje także koszty stałe związane z podstawową działalnością operacyjną wykonywaną przez przedsiębiorcę, jeśli firma okresowo nie będzie pracować lub nie będzie pracować w normalnym wymiarze.