Młodzi przedsiębiorcy mają problemy z uzyskaniem finansowania dla swojej działalności gospodarczej, z uwagi na niewielki staż rynkowy. Mogą jednak skorzystać z pożyczek społecznościowych, dostępnych na platformach online, gdzie pożyczkodawcy mają znacznie niższe wymagania niż banki udzielające kredytów.

Zdaniem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który podjął decyzję o użyciu platformy pożyczek społecznościowych do rozdzielenia pośród przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii kwoty 100 mln funtów na rozwój i bieżącą działalność, pożyczki tego typu pozwalają na wspieranie małego biznesu.  Zastosowanie platformy w odniesieniu do firm brytyjskich jest testem dla tego rodzaju finansowania działalności gospodarczej. Jeśli taki model się sprawdzi, zostanie rozszerzony także i na inne kraje wspólnotowe.
Brytyjski rząd nie po raz pierwszy testuje pożyczki społecznościowe. Dwa lata temu zdecydowano, że 55 mln funtów z funduszu Business Financed Partnership zostanie rozdysponowane na cztery platformy P2P lending. Tym samym środki finansowe z publicznej  puli wraz z pieniędzmi pochodzącymi z kieszeni prywatnych pożyczkobiorców, trafiły do młodych przedsiębiorców, którzy mieli szansę na rozwój swojej działalności pomimo krótkiego stażu rynkowego i wysokiego ryzyka pożyczkowego.

Wówczas próba wypadła pomyślnie, dlatego spróbowano ponownie wykorzystać w odniesieniu do finansowania nowej działalności gospodarczej social lending (pożyczki społecznościowe). W ten sposób dystrybuowano pożyczki z 40 mln funtów z zasobów finansowych British Business Bank. Trafiły one na rynek Funding Circle – platformy pożyczek społecznościowych, która specjalizuje się w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw.

Z założenia Europejski Bank Inwestycyjny stwarza realne szanse na rozpoczęcie działalności gospodarczej przedsiębiorcom, którzy mają dobre pomysły na własne biznesy, ale borykają się z brakiem dostatecznych środków finansowych na ich zrealizowanie. W 2014 roku EBI pożyczył w państwach członkowskich UE kwotę 77 mld euro na takie cele. Teraz w ramach platformy P2P zaangażuje 100 mln euro, ale niewykluczone, że pula ta zostanie zwiększona. „W kolejce” czekają na dofinansowanie platformy pożyczek społecznościowych w Holandii.