Unia Europejska wspiera aktywnie sektor MŚP w rozwoju i inwestycjach, za pośrednictwem dotacji lub zwrotnych narzędzi finansowania. Obecnie ogłoszono aż pięć nowych konkursów z szansą na dofinansowanie.

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zajmuje się rozdysponowaniem środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Unii Europejskiej. Ogłosiła pierwsze pięć konkursów kierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, w których pula finansowa wynosi 250 mln zł. Warunkiem ubiegania się o wsparcie z środków RPO na lata 2014-2020 w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej jest prowadzenie działalności na terenie jej działania. Największe szanse na dotacje mają projekty innowacyjne  oraz takie, które mają na celu komercjalizację wyników badań naukowych. O czym należy pamiętać?

Dolnośląscy przedsiębiorcy będą mogli pokryć z dotacji unijnych koszty zatrudniania nowych pracowników na potrzeby prowadzenia badań i działań rozwojowych, na przeprowadzenie prac budowlanych, na zakup aparatury naukowo-badawczej lub wynajęcie tzw. środków trwałych czyli budynków i gruntów. Kwoty dofinansowania w aktualnych konkursach będą sięgać od 25 do nawet 80 proc. wartości kosztów kwalifikowanych w zgłoszonych projektach.

W planach DIP do końca 2015 roku jest ogłoszenie kolejnych konkursów wspierających internacjonalizację przedsiębiorstw z terenu województwa, czyli podejmowania działań mających na celu wejście i ekspansję firm z Polski na rynkach zagranicznych. Możliwe będzie dofinansowanie modernizacji energetycznych zakładów oraz wymiany źródeł energii na odnawialne, w ramach działań związanych ze zwiększaniem efektywności energetycznej polskich przedsiębiorstw z terenu Dolnego Śląska. Nowe konkursy mają mieć budżet w wysokości około 400 mln zł.

Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska dysponuje środkami finansowymi w kwocie 2,2 mld euro, z czego 70 proc. kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 30 proc. z Europejskiego Funduszu Społecznego.