Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania inwestycji w nowe technologie jest mocno ograniczony. Niewielki staż rynkowy oraz niemożność ustanowienia solidnych zabezpieczeń spłaty sprawiają, że banki nie są skłonne do udzielania kredytów inwestycyjnych. Niemniej, przedsiębiorcy pochodzący z sektora MSP będą mieli stworzone optymalne warunki do prowadzenia prac nad nowymi technologiami, dzięki uruchomieniu w najbliższej przyszłości kredytów na takie cele.

Zakłada to nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, jaka została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Na mocy jej zapisów, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać z banków specjalny kredyt na inwestycje w nowe technologie. Jest to preferencyjna forma finansowania tego rodzaju działalności, bowiem częściowo zobowiązanie kredytowe będzie spłacane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Nowelizacja została podpisana przez prezydenta, a następnie uchwalona przez Sejm 5 sierpnia 2015 roku. Ma ona nowelizować ustawę o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz o Krajowym Funduszu Kapitałowym – poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowela została przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki i zakłada, że firmy z sektora MŚP będą mogły otrzymać kredyt na nowe technologie z wybranych banków, które podpiszą umowę z BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie spłacał część tego kredytu, w ramach tzw. premii technologicznej, finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Maksymalna premia technologiczna ma wynieść do 6 mln zł.

Kredyt na nowe technologie został ujęty w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 z Unii Europejskiej. Jest kontynuacją dotychczas obowiązującego programu wspierania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw za pośrednictwem kredytów z premią technologiczną. Ich celem było finansowanie inwestycji, przyczyniających się do wdrażania nowych technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników badań przemysłowych, prac rozwojowych i nieopatentowanej dotychczas wiedzy technicznej.