W ostatnim czasie Komisja Europejska zaakceptowała uzgodnioną z Polską Umowę Partnerstwa w sprawie funduszy europejskich na lata 2014-2020, co oznacza, że otrzymamy ostatecznie niemal 120 mld euro, w tym w ramach Polityki Spójności ponad 82 mld euro. Z pewnością przyjęta i zaakceptowana nowa perspektywa budżetowa pozytywnie wpłynęła na prognozy ekonomistów dotyczące wzrostu PKB. W powszechnej opinii polska gospodarka wyszła ze stanu spowolnienia i będzie się rozwijać w tempie przekraczającym 3% rocznie.

Jednym z celów strategicznych jest teraz takie wykorzystanie środków unijnych, aby umożliwiły zbudowanie innowacyjnej, opartej na wiedzy gospodarki, tylko taka ma bowiem szansę na dynamiczny rozwój i konkurencyjność. Duża część funduszy przeznaczona jest na projekty innowacyjne i badawczo-rozwojowe, które stanowią niezbędny warunek wzrostu gospodarczego, gdyż bez wzrostu innowacyjności nie ma mowy o trwałej poprawie przedsiębiorczości, a co za tym idzie stanu gospodarki. Temu ma również służyć większy niż dotąd nacisk na lepszą współpracę między nauką a biznesem tak, aby innowacje znajdowały praktyczne zastosowanie w gospodarce.

Oprócz wydatków na innowacyjność i przedsiębiorczość, duża część środków unijnych powędruje na dalszy rozwój infrastruktury, ze szczególnym uwzględnieniem projektów kolejowych. Zdaniem Komisji Europejskiej, właśnie koleje powinny odgrywać zasadniczą rolę w zrównoważonym rozwoju polskiego transportu. Należy mieć nadzieję, że ogromne środki, jakie nam przyznano, będą stanowiły mocny impuls prorozwojowy nie tylko na najbliższe lata, ale także i w dłuższej perspektywie.