Powszechny Zakład Ubezpieczeń należy do grupy największych instytucji finansowych w Polsce i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Od kilku lat poza Polską, która jest głównym obszarem działalności, PZU funkcjonuje także na Litwie, Łotwie, Estonii i Ukrainie.

Ugruntowana, licząca sobie niemal 100 lat pozycja ubezpieczeniowego giganta sprawia, że jest to instytucja mogąca się pochwalić nie tylko wiodącą rolą na polskim rynku ubezpieczeń, ale i zaufaniem klientów, którzy postrzegają PZU jako wiarygodnego, a przy tym rodzimego ubezpieczyciela. Jest to zresztą zgodne ze strukturą właścicielską, bowiem głównym akcjonariuszem firmy jest Skarb Państwa, który posiada ponad 35% akcji. Szczególnie mocną pozycję spółka posiada w ubezpieczeniach osobowych grupowych i indywidualnie kontynuowanych oraz ubezpieczeniach majątkowych dla klienta zbiorowego.

PZU ma także bardzo interesujące i ambitne plany dalszego rozwoju. Chodzi między innymi o zawiązanie ubezpieczeniowego joint venture z PKO BP oraz przejęcia firm ubezpieczeniowych w Chorwacji i na Litwie. Jeśli chodzi o działania krajowe, to ubezpieczyciel dąży do zbudowania silnej pozycji w segmencie ubezpieczeń zdrowotnych, co dotychczas nie było jego mocną stroną. Zarządzający szacują, że w roku 2014 zyski z polis zdrowotnych mają wynieść 100 mln zł. Celem jest także zbudowanie w ciągu 10 lat kompleksowej, ogólnopolskiej sieci medycznej, w skład której będą wchodziły zarówno przychodnie, jak i szpitale. Na wszelkie inwestycje firma zamierza przeznaczyć w ciągu najbliższych kilku lat nawet 200 mln zł.