Polska – mimo protestów ze strony swojego sojusznika, Stanów Zjednoczonych, przystąpiła do nowej inicjatywy Chin, jaką jest stworzony Azjatycki Bank Inicjatyw Infrastrukturalnych. Nasz kraj został przyjęty jako jeden z członków – założycieli. Prócz Polski do inicjatywy przystąpiły między innymi Francja, Niemcy i Wielka Brytania.

NOWY BANK

Inicjatywa należała do Chin, które wysunęły pomysł stworzenia nowego, ogólnoświatowego banku. Chiny dysponują największą na świecie rezerwą pieniężną – wedle danych szacunkowych wynosi ona aż 3 i pół biliona dolarów!
Nowy bank – którego nazwa brzmi Asian Infrastructure Investment Bank ma zbudować pomost handlowy między Azją a Europą. W początkowym okresie do funduszu weszło 21 państw. Obecnie ich liczba – wraz z Polską – wzrosła do 57.

STANY ZJEDNOCZONE PEŁNE OBAW

Stany Zjednoczone wyraziły swoje obawy dotyczące powstania nowego banku. Od samego początku próbowały również zniechęcić swoich sojuszników do przystąpienia do inicjatywy. W skład członków – założycieli weszły jednak zarówno Francja, Niemcy, Wielka Brytania, jak też Australia, Polska i wiele innych państw, w tym nawet Rosja.
USA obawiało się, że nowy bank będzie konkurencją dla Banku Światowego oraz Azjatyckiego Banku Rozwoju. Ostatecznie zapowiedziano jednak, że Stany Zjednoczone zaakceptują powstanie nowego banku, jeśli będzie jedynie uzupełniał istniejące już instytucje i o ile nie będzie można mieć zastrzeżeń do sposobów jego zarządzania.

POLSKA CZŁONKIEM – ZAŁOŻYCIELEM

Polska została przyjęta do nowego banku i stała się jednym z członków – założycieli. Nie wszystkie kraje – mimo swojej kandydatury – zostały przyjęte do nowej inicjatywy Chin. Odmówiono między innymi Węgrom. Spośród innych krajów, których kandydatura została odrzucona, warto również wymienić Koreę Północną oraz Tajwan. Szczególnie ten ostatni przysporzył członkom wielu problemów, ponieważ jego ewentualne przyjęcie wiązałoby się z koniecznością rozwiązania nazwy i charakteru kraju – wszak Chiny, będące założycielem i inicjatorem nowego banku nie uznają Tajwanu za osobnego państwa, a za część Republiki Chińskiej.
Polska jako jedyny kraj weszła również w skład grupy 16+1, której celem powstania jest zacieśnienie współpracy Chin z państwami leżącymi w Europie Środkowo-Wschodniej.