Połączenie Banku BGŻ oraz BNP Paribas miało miejsce 30 kwietnia 2015 roku. Do połączenia doszło wraz z dokonaniem stosownego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wcześniej zgodę na dokonanie połączenia oraz na przeniesienie polskiego majątku BNP Paribas na Bank BGŻ wyraziły Europejski Bank Centralny, a także Komisja Nadzoru Finansowego.

O NOWYM BANKU

Nowy bank otrzymał zbiorczą nazwę Bank BGŻ BNP Paribas. Po połączeniu jest siódmym pod względem wielkości bankiem w Polsce. Plasuje się również na miejscu dziesiątym jeśli chodzi o ROR-y, czyli rachunki rozliczeniowo-oszczędnościowe. Może się bowiem pochwalić wynikiem przeszło 940 tysięcy otwartych tego typu rachunków.
Równie imponujący jest wynik sumujący liczbę klientów nowego banku. Można ją oszacować na 1,6 miliona klientów – przy czym jest to wynik zanotowany poprzez dodanie ilości klientów przy końcu zeszłego roku. Obecnie zapewne wynik ten należałoby podwyższyć, bowiem klientów z pewnością przybyło.
Jak zapowiada bank, nie muszą się oni zresztą obawiać przeprowadzanych zmian, ponieważ dla nich nie będą się one wiązać z żadnymi utrudnieniami i spowolnieniami. Rzecz jasna oferta obu banków będzie ujednolicana, jednak wszystko będzie działo się stopniowo i pierwszeństwo mają w tym przypadku zmiany wewnętrzne, czyli przede wszystkim zmiany IT i zmiany systemów.

AMBITNY PLAN NA PRZYSZŁOŚĆ

Łącznie aktywa banku wynoszą 63,6 miliarda złotych. Pod tym względem Bank BGŻ BNP Paribas plasuje się – jak już wspomniano – na siódmym miejscu co do wielkości banków w Polsce. Bank ma jednak ambitny plan na przyszłość i z pewnością nie zamierza spocząć na laurach, lecz wykorzystać sprzyjającą koniunkturę – jego celem jest dalszy rozwój i uzyskanie w ciągu najbliższych trzech do pięciu lat miejsca w pierwszej piątce.
Całkiem prawdopodobne jest, że mu się uda – planowane są bowiem kolejne połączenia. Następnym celem jest Sygma Bank, należący do największych wydawców kart kredytowych w Polsce i z którym połączenie zaplanowano na maksymalnie połowę przyszłego roku.