Podatek Religi obowiązywał jedynie przez rok, ale całkiem możliwe, że zostanie wprowadzony ponownie. Takie zmiany zapowiedział w czerwcu nowy minister zdrowia, profesor Marian Zembala.

PODATEK RELIGI – CO TO TAKIEGO?

Podatek o którym mowa został wprowadzony w roku 2007, a zniesiono go już rok później. Podatek ów był opłatą, jaką wszystkie firmy ubezpieczeniowe musiały obowiązkowo wpłacać do Narodowego Funduszu Zdrowia – co miesiąc. Ile wynosiła opłata? Było to 12% od każdej obowiązkowej składki wykupionego ubezpieczenia OC.
Ubezpieczenie OC, czyli odpowiedzialności cywilnej, jest płacone przez wszystkich kierowców. 3Obecnie obawiają się oni, iż polisy OC znacznie wzrosną, a ci kierowcy, którzy jeżdżą zgodnie z przepisami będą musieli finansować leczenie nieprzepisowo jeżdżących, którzy czasem powodują wypadki drogowe. Podatek ma bowiem na celu zebranie puli pieniędzy, z której następnie opłacane jest leczenie ofiar wypadków drogowych.

ZMIANY I MODYFIKACJE

Minister zdrowia zapowiedział, że podatek może zostać przywrócony w wersji zmodyfikowanej. Wspomniał o wysokości nie 12%, a od 5 do 8%. Taka suma miałaby wzmocnić polską służbę zdrowia i ułatwić leczenie osób poszkodowanych w wypadkach drogowych, które zwykle jest drogie. Wypadki zaś zdarzają się niezwykle często – ilość potrzebujących rośnie więc z każdym dniem.

ZA I PRZECIW

Krytycy pomysłu wskazują, że to Platforma Obywatelska zniosła Podatek Religi. Teraz zaś pragnie go przywrócić. Część kierowców nie rozumie również dlaczego miałaby finansować leczenie tych, którzy za nic mają przepisy. Płace nie wzrastają, a opłat przybywa!
Zwolennicy twierdzą jednak, że przecież wypadkom ulegają nie tylko osoby nieprzepisowo jeżdżące – również ci, którzy stali się ofiarą kogoś takiego. Ich leczenie jest drogie, a przecież zasługują oni na jak najlepszą opiekę. Ubezpieczenie OC chroni zaś samochód i w razie szkody wypłaca za niego odszkodowanie – dlaczego nie chroni w ten sam sposób życia człowieka?
Dyskusje na temat przywrócenia „Podatku Religi” z pewnością będą dalej prowadzone i – z tego co można zaobserwować – będą również bardzo burzliwe.