Zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, które sprawują opiekę nad niepełnosprawnymi, a także i ci, którzy mają problemy zdrowotne wymagające fachowego leczenia oraz utrudniające codzienne życie, mają prawo do ulg podatkowych w rozliczeniach . Co dokładnie można w nich uwzględniać i jakie dokumenty należy wypełnić, gdy pragnie się uzyskać wspomnianą ulgę? Artykuł prezentuje wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

Jak poprawnie dokonać rozliczeń?

Kto chce skorzystać z ulgi podatkowej, zwanej „ulgą rehabilitacyjną„, powinien wypełnić deklarację PIT-28, PIT-36, bądź PIT-37.

Najważniejsze jest jednak solidne udokumentowanie, iż do skorzystania z owej ulgi mamy pełne prawo – a zatem załączenie nie tylko potwierdzenia dokonania wydatku na cele rehabilitacyjne, na przykład na zabiegi lecznicze, czy zakup sprzętu do rehabilitacji, lecz również i potwierdzenia niepełnosprawności lub problemów zdrowotnych. Można tego dokonać załączając orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia, nad którą sprawujemy opiekę, orzeczenie o własnej niepełnosprawności, wydane przez uprawniony do tego organ, bądź też orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności. Możliwe jest także uzyskanie ulgi po dołączeniu do rozliczenia decyzji o przyznaniu renty.

Co można uwzględnić w PIT 2015?

Spełniając określone wyżej warunki, można odliczyć od podatku za rok 2015 bardzo wiele własnych wydatków. Mogą to być nie tylko fundusze przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego i maszyn pomagających w wykonywaniu różnych czynności życiowych oraz różnych działań codziennych, ale także i pieniądze wydane na zakup czasopism fachowych.

Objęte ulgą są także wydatki na zabiegi rehabilitacyjne, a także fundusze przeznaczone na leczenie i pobyt w leczniczych ośrodkach, jak również pieniądze wydane na samochód przystosowany do przewożenia osoby niepełnosprawnej i dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne tej osoby. To bardzo szeroki zakres, a zatem warto skorzystać z oferowanej możliwości – może to przynieść naprawdę spore oszczędności.