Czas na złożenie deklaracji podatkowej osoby, które osiągają dochody z umowy o pracę, renciści, emeryci, osoby zatrudnione na umowę zlecenia oraz o dzieło mają czas do końca kwietnia. Do końca kwietnia deklarację podatkową muszą złożyć osoby, które pobierają zasiłki.

Rodzaje formularzy

Wymienione wyżej osoby, które osiągają dochody tylko z tytułu umowy o pracę, zlecenia lub o dzieło wypełniają formularz PIT- 37. Emeryci i renciści, którzy nie rozliczają się wspólnie z małżonkiem, którzy nie mają prawa do skorzystania z odpisów i ulg, nie muszą sami składać w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych osobom tym wystawia formularz PIT-40. ZUS przesyła jednocześnie ten formularz do Urzędu Skarbowego. PIT-40 trafia do ZUS do końca lutego. Osoby pracujące na umowę o pracę, umowę zlecenia oraz umowę o dzieło mogą rozliczać się z Urzędem Skarbowym ze współmałżonkiem lub samodzielnie. Aby jednak można było dokonać wspólnego rozliczenia podatku, małżeństwo musi trwać przez cały rok 2017. Nie mogą wspólnie rozliczyć się osoby, które zawarły związek małżeński na przykład w maju czy listopadzie. Wspólnie nie mogą rozliczyć się także małżonkowie, gdy jeden z nich prowadzi działalność gospodarczą i rozlicza się z Urzędem Skarbowym według skali podatkowej. W przypadku osiągania dochodów z dzierżawy lub najmu w celu rozliczenia się z Urzędem Skarbowym konieczne jest wypełnienie formularza PIT-36. Ten sam formularz muszą także wypełnić osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i rozliczają się na zasadach ogólnych.

Ulgi, które można odliczyć od dochodu

Podatnicy mają prawo do skorzystania z pewnych ulg. Są to:

  • na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Prawo do ulgi na IKZE przysługuje tym osobom, które oszczędzają na swoją przyszłą emeryturę. Ulgę tę mogą odliczyć osoby, które składają formularz PIT-37. Mogą z niej skorzystać także przedsiębiorcy, który rozliczają się z Urzędem Skarbowym płacą podatek liniowy lub płacąc ryczałt od dochodów ewidencjonowanych. Limit ulgi wynosi do 5 115, 60 złotych;
  • ulga rehabilitacyjna. Prawo do tej ulgi mają osoby niepełnosprawne oraz osoby, które mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Ulga ta przysługuje zarówno na zakup sprzętu rehabilitacyjnego (do wysokości poniesionych wydatków) jak i wydatków poniesionych na przewodnika osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą w ramach tej ulgi odliczyć także koszty na samochód. Przysługujący im limit odliczenia wynosi do 2 280 złotych. W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć także wydatki na leki. Nadwyżka powinna przekroczyć miesięcznie 100 złotych. Ulga na leki przysługuje tylko tym osobom, których dochód w roku podatkowym nie przekroczył kwoty 10.080 złotych;
  • ulga internetowa. Mogą z niej skorzystać osoby w dwóch latach następujących pod sobie, ale pod warunkiem, że wcześniej nie odliczały już wydatków na internet. Limit ulgi wynosi rocznie 760 złotych;
  • ulga odsetkowa. Prawo do tej ulgi mają osoby, które w latach 2002-2006 wzięły w banku kredyt na rozbudowę lub budowę domu/mieszkania. Podatnicy mogą odliczyć odsetki od kredytu w wysokości do 325 900 złotych;
  • ulga na dzieci. Osoby, które chcą skorzystać z ulgi na dzieci wypełniają PIT-0. Ulga przysługuje na małoletnie dzieci oraz na pełnoletnie, które nie ukończyły 25.roku życia i kontynuują naukę w szkołach wyższych i innych, które zostały wymienione w ustawie o systemie oświaty. Limit ulgi na pierwsze i drugie dziecko wynosi 1 112,04 złotych, rodzice trójki dzieci mogą odliczyć 4 224,12 złotych. Rodzice, którzy chcą skorzystać z ulgi na dzieci muszą spełniać kryterium dochodowe.

Co jeszcze możemy odliczyć?

Rozliczając się z Urzędem Skarbowym można odliczyć także wydatki na:

  • kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą. Przekazana kwota może być dowolna. Trzeba ją wpisać w formularzu PIT oraz podać dane obdarowanego;
  • instytucje pożytku publicznego. Osoba, która chce przekazać taką darowiznę może przekazać do 6 procent swojego dochodu. W zeznaniu podatkowym musi podać wartość darowizny, dane obdarowanej instytucji oraz kwotę odliczenia.