W pewnych okolicznościach przedsiębiorca może zostać wykreślony z rejestru VAT. Co więcej, choć jest to decyzja o poważnych konsekwencjach, jej podjęcie może nastąpić bez podania jakiegokolwiek ostrzeżenia. Przedsiębiorca może popaść z tego powodu w poważne tarapaty, warto więc przyjrzeć się bliżej temu zagadnieniu.

Obowiązkiem wielu polskich przedsiębiorców jest rejestracja jako czynny podatnik VAT. Oczywiście, jest ona możliwa przede wszystkim po dopełnieniu pewnych kwestii formalnych, wśród których na pierwszy plan wysuwa się złożenie VAT-R. Wielu osobom wydaje się, że utrata statusu VAT-owca jest możliwa jedynie wówczas, gdy sam przedsiębiorca złoży taki wniosek. Okazuje się jednak, że nie jest to wcale jedyna okoliczność, z istnienia której powinniśmy sobie zdawać sprawę. Z sytuacją taką możemy mieć do czynienia również w momencie, gdy zdecyduje o tym naczelnik urzędu skarbowego.

Oczywiście, decyzja naczelnika urzędu skarbowego nie może być podjęta przez przypadek. Dochodzi do niej przede wszystkim wówczas, gdy urzędnicy stwierdzą, że przedsiębiorca jako taki nie istnieje. Może się jednak zdarzyć i tak, że firma zostanie wykreślona z rejestru VAT dlatego, że przedsiębiorca nie składa deklaracji podatkowych, urzędnicy nie mają zaś możliwości skontaktowania się z nim, aby ustalić, co jest tego przyczyną.

Tu pojawia się zresztą kolejny problem, którego istnienie powinno zostać nam uświadomione. Okazuje się, że przedsiębiorca może zostać wykreślony z rejestru VAT, a przy tym nie dowiedzieć się o tym. Przepisy nie nakładają na urząd skarbowy obowiązku poinformowania go o zaistnieniu takiego stanu rzeczy. Co więcej, nie ma też mowy o wydaniu jakiejkolwiek decyzji w tym temacie. W praktyce oznacza to, że przedsiębiorca nie ma też możliwości odwołania się od niekorzystnej dla siebie decyzji. Jedynym rozwiązaniem wydaje się zatem ponowna rejestracja umożliwiająca uzyskanie statusu czynnego podatnika VAT.

Wykreślenie z VAT nie jest jednak wyłącznie problemem natury formalnej. Ma też swoje konsekwencje i może przyczynić się do poważnych problemów, z którymi konfrontować się będzie nie tylko sam przedsiębiorca, ale i jego kontrahenci. Tu na pierwszy plan wysuwa się utrata możliwości odliczania podatku VAT od faktur zakupowych. Warto jednak pamiętać i o tym, że gdy przedsiębiorca wystawia faktury z naliczonym podatkiem VAT, odbiorca konkretnego towaru lub usługi nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z tego tytułu.

Na szczęście, wykreślenie z VAT to ostateczność, a tym samym przestrzeganie kilku zasad może nam zagwarantować, że nie będziemy musieli konfrontować się z tym problemem. Tu na pierwszy plan wysuwa się składanie deklaracji VAT w terminie przewidzianym w przepisach, należy jednak również pamiętać o podawaniu aktualnych danych teleadresowych, które umożliwia kontakt z przedsiębiorcą. Konieczne jest też troszczenie się o to, aby w CEIDG zawsze znajdował się nasz aktualny adres do korespondencji. Przestrzeganie wspomnianych zasad nie jest trudne, a może nas ustrzec przed niemałymi problemami.