Niewiele osób wie, że istnieje coś takiego jak „ulga internetowa„, z której mogą skorzystać osoby, które nie rozliczają funduszy przeznaczanych na dostęp do sieci internetowej w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Oznacza to, że za korzystanie z internetu można otrzymać zwrot pieniędzy! Jak duża jest to kwota i jakimi warunkami obwarowana jest ulga za Internet?

Warunki korzystania z ulgi internetowej

Jak wspomniano we wstępie, z ulgi internetowej mogą skorzystać osoby, które używają Internetu i spełniają trzy dodatkowe warunki. Po pierwsze – co jest najłatwiejsze do spełnienia – z tytułu dostępu do sieci internetowej muszą ponosić odpowiednie opłaty. Po drugie, muszą jednak móc wykazać, iż rzeczywiście takie koszty są przez nich ponoszone. A zatem muszą posiadać odpowiednie dokumenty, potwierdzające przeznaczane na Internet fundusze. Dokumenty te muszą jednocześnie zawierać następujące dane: dane osobowe dostarczającego usługę, a także dane osobowe osoby zamawiającej, wysokość opłaty i jej rodzaj. Trzeci warunek to wykazanie, że korzystaliśmy z podobnej ulgi za 2014 rok, bądź też, że chcemy z niej skorzystać po raz pierwszy.
Istnieją jednak dodatkowe obwarowania – kto skorzystał już z podobnej ulgi w poprzednich latach, lecz tylko raz i następnie miał przerwę, bądź też kto dwukrotnie (w latach 2005-2013) wykorzystał już przysługujące mu prawo do ulgi internetowej, nie może się teraz o takową ubiegać.

Ile wynosi limit?

Oczywiście, ulga internetowa jest limitowana i nie można otrzymać jej w dowolnej wysokości. W tym roku limit wynosi 760 złotych na jednego podatnika – to rzecz jasna kwota maksymalna.
Jeśli zaś o podobną ulgę stara się małżeństwo, małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać za 2015 rok i w ten sposób podwoić swoją ulgę, zyskując nawet 1520 złotych. Wydaje się to mimo wszystko kwota całkiem spora – a zatem warto o nią powalczyć. Najważniejsza kwestia to posłużenie się odpowiednią dokumentacją – i spełnienie warunków wymienionych w poprzednim akapicie.