RIPOK w świetle przepisów prawa i w praktyce

Przyjęta w 2011 roku ustawa dotycząca utrzymania czystości i porządku w gminach wprowadziła radykalne zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Stary system gromadzenia i przetwarzania odpadów okazał się bowiem...

Czytaj więcej