Czy stratę z tytułu upadłości kontrahenta można uznać za koszt podatkowy?

Upadłość jednego z kontrahentów zawsze jest przedmiotem dużego zamieszania, uderza bowiem nie...

Czytaj więcej