Jak ozusowanie umów zlecenie wpłynie na finanse przedsiębiorców?

Wielu przedsiębiorców korzysta z zatrudniania pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych, zwłaszcza umów zlecenie. Ma to związek ze znacznie niższymi kosztami ponoszonymi w związku z tym na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu...

Czytaj więcej