Czy PZU zaangażuje się w polski sektor bankowy?

Coraz więcej uwagi poświęca się obecnie zmianom, jakie mogą mieć miejsce w sektorze bankowym w Polsce. W tym kontekście uwagę zwraca się przede wszystkim na spowolnienie gospodarcze, przewiduje się bowiem, że może ono wpłynąć na...

Czytaj więcej