Opłaty za odpady komunalne a rodziny wielodzietne

Nowelizacja tak zwanej ustawy śmieciowej sprawiła, że gminy mogą przyznawać ulgi w opłatach za odpady komunalne przekazywane do RIPOK między innymi rodzinom wielodzietnym – lecz na nieco zmienionych zasadach. Komplikacje...

Czytaj więcej