Rywalizacja na rynku przetwarzania odpadów – czy Polacy zapłacą więcej?

Niepokojący trend zaobserwowano na rynku przetwarzania odpadów komunalnych w naszym kraju. Regionalne Instalacje Przetwarzające Odpady Komunalne (w skrócie RIPOK) prowadzą rywalizację cenową. Ministerstwo Środowiska obawia się,...

Czytaj więcej