VAT wciąż wysoki

Kiedy podnoszona była podstawowa stawka podatku od towarów i usług do poziomu 23%, miał to być...

Czytaj więcej