Rekordowe inwestycje w gospodarce odpadami

W roku 2015 zainwestowano w gospodarkę odpadami ogromne sumy. Realizowano bądź zainicjowano 28 projektów modernizacyjnych. Poniżej bliżej opisanych zostanie kilka z nich. Na zakończenie przedstawione zostaną oceny tych działań,...

Czytaj więcej