Konsekwencją obniżenia ratingu Polski przez agencję S&P jest obniżenie przez tę samą agencję ratingu PZU. Ocena siły finansowej największego polskiego ubezpieczyciela spadła z ‘A’ do ‘A-‘. Agencja nie ukrywa, że ma to związek z obniżeniem ratingu Polski z ‘A-‘ do ‘BBB+’. Obniżenie ratingu PZU wywołało gwałtowną reakcję na giełdach oraz osłabiło złotówkę. S&P dodaje, że na ten krok nie miała wpływu kondycja finansowa polskiej spółki. Jest to po prostu następstwo obniżki ratingu Polski.

Warto jednak zauważyć, że PZU od pewnego czasu znajduje się w nienajlepszej kondycji finansowej. Suma składek, które otrzymuje od swoich klientów nie pokrywa wydatków na świadczenia i odszkodowania. Do niedawna istotne zyski spółka czerpała z obligacji. Teraz jednak wzrost rentowności wzrósł, co sprawiło że kurs  obligacji spadł. Dodatkowym czynnikiem, który obciąża finanse tej spółki jest podatek od instytucji finansowych. Inwestorzy giełdowi także dość ostrożnie podchodzą do PZU. Od początku 2016 roku kurs jej akcji spadł o 10 %. W 2015 roku spadł o około jedną trzecią. Oprócz PZU S&P obniżyła także rating PKO BP, miasta Kraków i Łódź.

W styczniu 2016 rok zmieniły się w PZU władze. Nowym prezesem spółki został Michał Krupiński. Komentatorzy podkreślają, że posiada on duże doświadczenie w bankowości. Od 2011 roku był prezesem zarządu Merill Lynch Polska i szefem bankowości inwestycyjnej dla Europy Środkowej i Wschodniej w Bank of America Merill Lynch. Pełniąc tę funkcję był odpowiedzialny za projekty fuzji i przejęć oraz za finansowania zarówno prywatnych i publicznych projektów. W latach 2008-2011 był członkiem rady dyrektorów Banku Światowego. Od 2006 do 2008 pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa. Włada czterema językami obcymi – angielskim, francuskim, niemieckim i hiszpańskim.

W zarządzie zasiadło sześciu członków: Przemysław Dąbrowski, Roger Hodgkiss, Beata Kozłowska- Chyła, Dariusz Krzewnia, Robert Pietryszyn oraz Paweł Surówka. Troje z nich – Beata Kozłowska-Chyła, Roger Hodgkiss oraz Robert Pietryszyn – nie zasiadało w zarządzie PZU w jego poprzednim kształcie. Poniżej nakreślone zostaną pokrótce ich zawodowe sylwetki.

Beata Kozłowska-Chyła posiada tytuł doktora nauk prawnych i jest wykładowcą na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Ma za sobą karierę wykładowcy akademickiego. Pełniła funkcję doradcy Ministra Finansów. Zasiadała już w radzie nadzorczej PZU, TFI PZU SA oraz PTE PZU SA. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu różnych dziedzin prawa. Roger Hodgkiss  jest doświadczonym finansistą. Pracował dla GE Capital. Był prezesem największej łotewskiej firmy ubezpieczeniowej. Od 2012 roku był prezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeniowego Link4. Robert Pietraszyn zasiadał w radach nadzorczych RUCH-u oraz Polcolorit. Był odpowiedzialny za inwestycje związane z przygotowaniami do UEFA Euro 2012 we Wrocławiu. Był prezesem spółki Wrocław 2012. Z wrocławskim stadionem jest powiązany od początku jego istnienia.  Jest magistrem Prawa i Administracji. Posiada tytuł Master of Business Administration.