Korzenie Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń, czyli PZU, sięgają początku XIX wieku, chociaż początki działalności jako instytucji, to lata 20-te XX wieku. W okresie powojennym ówczesne władze przyznały firmie monopol w dziedzinie ubezpieczeń, a mimo iż po roku 1989 pojawiła się konkurencja, marka ubezpieczyciela jest do dzisiaj rozpoznawalna przez wszystkich Polaków, a sama instytucja od wielu lat cieszy się dużym zaufaniem klientów.

Kiedy pojawiły się w Polsce konkurencyjne firmy ubezpieczeniowe, głównie zagraniczne, nie miały, trzeba przyznać, łatwego zadania. Po pierwsze, ze względu na ową monopolistyczną pozycję PZU, po drugie, z uwagi na przyzwyczajenia i nawyki społeczeństwa, które w dużej części nie ufało nowinkom i nie widziało sensu zmian. Zachodni ubezpieczyciele musieli zatem położyć nacisk na stworzenie innowacyjnych instrumentów ubezpieczeniowych, co przede wszystkim zaowocowało szeroko zakrojoną akcją popularyzowania nowego typu indywidualnych polis na życie z rozmaitymi dodatkowymi opcjami, jak na przykład funduszem kapitałowym. Akcja ta przyniosła znakomite rezultaty, Polacy przekonali się i do konkurencji, i do nieznanych wcześniej form ubezpieczenia.

Przez kilka lat PZU borykało się z trudnościami wynikającymi z konieczności dostosowania się do nowych reguł rynku i wewnętrznymi problemami w postaci afer finansowych, jednak w ostatnich latach firma nie tylko doskonale radzi sobie na krajowym rynku ubezpieczeń, ale również wychodzi ze swoją działalnością poza granice kraju. W niektórych segmentach zachowała pozycję dominującą i zyskała ponownie, co najważniejsze, zaufanie Polaków.