W Polsce ponad 8,2 tys. organizacji pożytku publicznego może otrzymywać 1% podatku należnego wynikającego z zeznań PIT w roku 2015. Przekazać 1% może każdy, kto składa zeznanie podatkowe z wykazaną kwotą podatku. Warto, korzystając z tej możliwości, wesprzeć jakiś szczytny cel.
Podatnik, który przekazuje 1% swojego podatku nic nie traci ani nie zyskuje. Decyduje jedynie o tym, gdzie trafi – niewielka niestety – część daniny, którą musi wypłacić urzędowi skarbowemu. Dla ilustracji załóżmy, że podatnik winien jest fikusowi 5 000 złotych podatku. 1% tej należności – 50 zł – przekazuje wybranej przez siebie OPP. Kwota jego należności nie zmienia się, lecz do budżetu trafia 4950 zł.
Formalności związane z przekazaniem części swojego podatku organizacji pożytku publicznego zostały ograniczone do minimum. Podatnik musi tylko wskazać w swoim zeznaniu jedną taką organizacje i podać numer jej KRS. Resztą zajmie się urzędnik skarbowy. Kwota zostanie zaokrąglona do pełnych dziesiątek groszy w dół. Jeśli przekazujący pomyli się i zadeklaruje kwotę zbyt wysoką, naczelnik urzędu skoryguje ją.

Wniosek, który pozwoli przekazać 1% podatku znaleźć można w zeznaniu podatkowym, w odpowiednio oznaczonym miejscu. Jak już wyżej wspomniano, wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać numer KRS wybranej organizacji oraz wysokość przekazywanej kwoty. Dodatkowo można wypełnić pole, które określa szczegółowo przeznaczenie przekazywanej kwoty oraz pozwala przekazać odbiorcy darowizny dane adresowe podatnika. Należy zaznaczyć, że określenie sposobu spożytkowania pieniędzy nie ma charakteru wiążącego. Jest jedynie sugestią.

[embedyt]https://www.youtube.com/watch?v=-chhUafPg2Y[/embedyt]

Koniecznym warunkiem możliwości przekazania 1% podatku OPP jest złożenie zeznania na czas. Ci, którzy swoje podatki rozliczają ryczałtem muszą złożyć podania do 1 lutego. Ci zaś, którzy rozliczają się normalnie zobowiązani są do złożenia zeznania do 2 maja. Jeśli podatnik spóźni się z rozliczeniem choć o jeden dzień, utraci prawo do wsparcia OPP. Z opcji przekazania części opodatkowania mogą skorzystać także ci, którzy składają korekty. Mogą oni ponadto zmienić pierwotną dyspozycję. Jednak i w tym spełnić trzeba pewien warunek – korektę należy złożyć w przeciągu miesiąca od upływu terminu przewidzianego dla złożenia zeznania rocznego. Aby 1% trafił do swojego adresata podatnik musi także zapłacić pełną sumę należnej daniny nie później niż w przeciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla składania wniosków.

Fiskus przekazuje wyznaczonej organizacji wskazaną kwotę w maju, czerwcu lub lipcu kolejnego roku podatkowego. Pieniądze są przelewane na wskazane przez OPP konto. Suma jest pomniejszona o koszty przelewu. Nie każda jednak organizacja może zostać w ten sposób wsparta. Te, które nie znalazły się na specjalnie przygotowanej przez ministra właściwego do spraw zabezpieczania społecznego liście nie mogą liczyć na wsparcie finansowe w tej formie. Rzeczoną listę można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej resortu pracy.

Przekazanie 1% swojego podatku na rzecz OPP jest wygodnym i skutecznym sposobem jej wsparcia. Ta darowizna nic przecież nie kosztuje.

Pomocne strony:

  1. Formularze PITów 2016
  2. Kalkulator PIT