Grupa PZU to nie tylko jedna z największych instytucji finansowych w Polsce, ale i w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Tradycja PZU liczy już sobie dwa stulecia. Choć na polskim rynku w ostatnich latach funkcjonuje wiele innych firm ubezpieczeniowych, PZU wciąż udowadnia, że jest liderem w tej dziedzinie. Jakie produkty finansowe oferowane przez tę instytucję cieszą się największym powodzeniem?

PZU to przede wszystkim silnie rozbudowany sektor ubezpieczeń grupowych. W tym zakresie firma proponuje niezwykle szeroką ofertę, w ramach której do głównego ubezpieczenia można dołączać dowolne opcje dodatkowe. Przykładem mogą być tu: ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, pobytu w szpitalu, ciężkiego zachorowania, uszczerbku na zdrowiu, urodzenia dziecka, śmierci członków rodziny, bądź też opcja oszczędzania na emeryturę.

Od dawna specjalnością PZU są również ubezpieczenia indywidualnie kontynuowane. Korzysta z nich bardzo wiele osób, które objęte były ubezpieczeniem grupowym i którym z uwagi na przejście na emeryturę lub rentę albo zmianę miejsca pracy, ubezpieczenie to wygasa. Istnieje wtedy możliwość podpisania indywidualnej umowy o świadczeniu usług ubezpieczeniowych na korzystnych dla klienta warunkach.

Kolejnym produktem oferowanym przez PZU, po który często sięgają klienci, są ubezpieczenia majątkowe. Najczęściej polisą objęte są domy i mieszkania, a także grunty, maszyny, pojazdy i inne przedmioty o wysokiej wartości. Ubezpieczenie majątkowe ma tę zaletę, iż daje gwarancję bezpieczeństwa. Posiadając taką polisę, w razie nieprzewidzianego zdarzenia losowego, możemy liczyć na pomoc finansową.