W poniedziałek, 23 marca, Komisja Europejska zaprezentowała swój nowy pomysł, dotyczący ułatwień, na jakie mogliby liczyć rolnicy z krajów Unii Europejskiej w trakcie ubiegania się o kredyty. O co dokładnie chodzi?

NOWE ROZWIĄZANIA

Nowe pomysły Komisja Europejska opracowała przy współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Oczywiście, na wszystkie ułatwienia będą mogli liczyć rolnicy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, a więc również Polacy.
Chodzi o poprawę dostępu do środków finansowych tym rolnikom, którzy pragną inwestować w swoje własne gospodarstwa, na przykład na płaszczyznach marketingowych, czy poprzez zwiększanie ich wydajności. Dotychczas rolnicy mogli liczyć jedynie na dotacje unijne – dlatego właśnie nowe rozwiązania mają na celu zwiększenie inwestycji na obszarach wiejskich. Oczywiście, różne kraje członkowskie wprowadzą u siebie różne warunki korzystania z kredytów – tutaj Komisja Europejska pozostawia rządzącym pewną dowolność – przy czym pewne jest, że wszystkie oferty muszą być atrakcyjne dla rolników (tak, aby chcieli oni korzystać z możliwości zaciągnięcia kredytu, a nie bardzo się tego obawiać).

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST KREDYT?

Kredyt – jak już wspomniano – ma wspomóc rolników, którzy pragną rozwijać, modernizować i inwestować w swoją działalność i we własne gospodarstwa. Komisja Europejska szczególnie pragnie wspomóc młodych właścicieli gospodarstw, którzy mają ciekawe pomysły, ale nie posiadają odpowiednich funduszy na ich realizację.
Oferta skierowana będzie również do tych osób, które pragną zakupić nowszy i lepszy sprzęt, aby móc wydajniej korzystać z posiadanych przez siebie dóbr. Komisarz unijny do spraw rolnictwa (Phil Hogan) wskazywał również na sektor mleczarski i problem restrukturyzacji sektora mlecznego, w związku ze zniesieniem systemu kwotowego. Kredyty mają ów problem rozwiązać.
Komisja Europejska zaznacza, że kredyty mają otrzymywać również te osoby, które w normalnych warunkach nie mogłyby na niego liczyć. Podobne rozwiązania zostały już wcześniej wprowadzone w Rumunii – z bardzo dobrym skutkiem. Kredyt będzie przyznawany dzięki gwarancji na zasadach rynkowych. Nie powinno być zatem problemów z jego udzieleniem. Póki co rolnicy nadal mogą liczyć na dotacje – nowe rozwiązania i pomysły unijne będą jednak stopniowo wprowadzane w życie.