W administracji skarbowej rząd wprowadzi zmiany, których celem jest efektywna i szybka obsługa petentów, do których zaliczani są najwięksi przedsiębiorcy w Polsce. Powstanie Krajowy Wyspecjalizowany Urząd Skarbowy, który zostanie powołany w Warszawie. Od przyszłego roku w wyniku reorganizacji wyspecjalizowanych organów fiskusa, Stołeczny Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy ma obsługiwać prawie 4 tysiące największych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie całej Polski i będzie on przekształcony na Krajowy Wyspecjalizowany US.
Od 1 stycznia 2016 roku urząd ten ma obsłuchiwać 3830 podmiotów, do których mogą dojść kolejne wraz z upływem czasu i rozrostu działalności dużych firm w Polsce. W chwili obecnej Stołeczny Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy obsługuje 940 takich podmiotów, czyli około 25 proc. tych firm, które trafią do Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego.

Pracownicy warszawskiego urzędu posiadają wszelkie kompetencje, wieloletnie doświadczenie i wiedzę w obsłudze dużych firm, dlatego mogą stać się ekspertami w nowym, wyspecjalizowanym urzędzie.
W ramach reformy administracji podatkowej wprowadzono już konsolidację zadań pomocniczych w urzędach i izbach skarbowych. Teraz przyszła pora na powołanie Krajowego Wyspecjalizowanego Urzędu Skarbowego od 1 stycznia kolejnego roku podatkowego. Urząd ten będzie zajmował się podmiotami o przychodach powyżej 50 mln euro, które są najważniejsze z punktu widzenia budżetu państwa. Budowanie z nimi pozytywnych relacji wpłynie korzystnie na całą naszą gospodarkę i na rozwój sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które często są podwykonawcami takich dużych przedsiębiorstw.
Ponadto, Wyspecjalizowane Urzędy Skarbowe w Polsce celem wspierania również średnich przedsiębiorstw, będą obsługiwać podmioty przekraczające próg przychodów w wysokości 3 mln euro. Dotychczas była to kwota 5 mln euro – aby móc liczyć na indywidualne doradztwo i obsługę ze strony urzędników wyspecjalizowanego fiskusa. Podstawowym celem ich istnienia jest wspieranie średniego i dużego biznesu w wykonywaniu obowiązków podatkowych.